Nowości

Neurologia: Czy można nauczyć się uczyć mimo uszkodzenia móżdżku?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Pacjenci z zespołem móżdżkowym mogą zmodyfikować mechanizmy uczenia się w celu redukcji deficytów adaptacyjnych.

Zaburzenia uogólnione w wykonywaniu zadań ruchowych są najprawdopodobniej spowodowane poprzez błędy przetwarzania sensorycznego z wtórnym upośledzeniem innych procesów uczenia się. Wbrew powszechnemu mniemaniu pacjenci ze zwyrodnieniem móżdżku są w stanie kompensować deficyty przetwarzania sensorycznego poprzez zmianę mechanizmów uczenia się, w ten sposób redukując liczbę błędnych prób ruchowych.

Autorzy badania założyli hipotezę roboczą, iż poprzez wizualizacje obrazu dłoni są w stanie zmienić, a raczej wyeliminować błędy spowodowane przetwarzaniem czuciowym.

Przeprowadzono trzy eksperymenty badawcze. Eksperyment pierwszy (N = 34, wiek 18-34, średnia 23 lata; 11 mężczyzn) porównywał, czy wizualizacja dłoni zmienia wykonywanie zadań wzrokowo-ruchowych przez zdrowych osobników.

Eksperymenty drugi (N = 15, wiek 47-82, średnia 64 lata; 11 kobiet oraz N = 16, wiek 18-33, średnia 22 lata; 9 kobiet) i trzeci (N = 12, wiek 47-82 lata, średnia 61,76 lat; 4 mężczyzn, rezultaty osób badanych były porównywane z odpowiadającymi im ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Cerebellopatie, czyli uszkodzenia móżdżku w zakomitej większości genetyczne, mogą ujawnić się w każdym wieku. Ich przebieg bywa różny, jest niekiedy skojarzony [...]

Do góry