Nowości

Psychiatria: Poruszać się na huśtawce?

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Wyniki prospektywnego badania przeprowadzonego przez brazylijskich psychiatrów wykazały, że przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej jest korzystniejszy u osób, które wykazują większą aktywność ruchową.

Dość powszechnie przyjmuje się, że aktywność ruchowa jest zdrowa, to znaczy, że może na przykład pomóc w leczeniu depresji. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej sprawa nie jest, przynajmniej intuicyjnie, taka prosta. Przecież w tej grupie chorych okresy spowolnienia i bezruchu (depresji) przeplatają się z epizodami podwyższonej aktywności fizycznej (mania).

Autorzy opisywanego badania zadali sobie słuszny trud sprawdzenia, jak aktywność ruchowa wpływa na przebieg ChAD. Wybrano 80 pacjentów z ChAD, w stanie wyrównanego nastroju (eutymii). Nawiasem mówiąc, jest to w tym przypadku nieprecyzyjne określen...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Autorzy omawiają co prawda kilka ograniczeń metodologicznych swojego badania, nie wspominają jednak o najważniejszym. Dobór do grup „aktywnych” i „siedzących” nie [...]

Do góry