Farmakoterapia

Na grypę można liczyć, a na szczepionkę?

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersyt Medyczny, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

 W rozpoczętym sezonie grypowym lekarze mają do dyspozycji 3 refundowane szczepionki przeciw grypie, w tym donosową dla dzieci. Szczególną ochroną przed wirusem należy otoczyć osoby najstarsze. Z zabezpieczenia przed skutkami grypy skorzysta też personel medyczny – NFZ zakupił dla niego 114 tys. szczepionek.

Tegoroczny sezon grypowy, który już się rozpoczął, a jego szczyt przewiduje się na luty i marzec, będzie inny niż wszystkie. Pandemia wywołała wprawdzie większe zainteresowanie szczepieniami niż w latach ubiegłych, ale jak zareaguje społeczeństwo, tego nikt nie wie.

– Myślę, że zaszczepią się ci, którzy zrobili to w zeszłym roku, dojdzie też duża grupa zaniepokojonych obecną sytuacją oraz brakiem dostępu do lekarzy, ale nie przełoży się to na odporność populacyjną, bo ta wymaga ponad 75% zaszczepionych. Jeśli zwiększy się zainteresowanie szczepionką, pewnie jej zabraknie – przewiduje dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. W obecnym sezonie powinniśmy dysponować mniej więcej 10 milionami szczepionek.

Do góry