Badania kliniczne

CAPTAIN

Wpływ atorwastatyny na redukcję zaostrzeń POChP

Celem badania jest ocena skuteczności atorwastatyny w redukcji procesu zapalnego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz możliwych biomarkerów leczenia POChP. Jest to randomizowane, wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, interwencyjne badanie kliniczne, które zostanie przeprowadzone w Polsce na ok. 12 szpitalnych oddziałach pulmonologicznych.

Do góry