Badania kliniczne

SKYSCRAPER-02

Ocena skuteczności atezolizumabu z chemioterapią z tiragolumabem lub bez tiragolumabu u pacjentów z nieleczonym rakiem drobnokomórkowym płuca w stadium rozległym

W badaniu zostanie oceniona skuteczność tiragolumabu w skojarzeniu z atezolizumabem oraz karboplatyną i etopozydem (CE – carboplatin + etoposide) w porównaniu z placebo w skojarzeniu z atezolizumabem i chemioterapią u pacjentów z rozległym drobnok...

Do góry