Badania kliniczne

POSTERITY. Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki obinutuzumabu u młodzieży z aktywnym toczniowym zapaleniem nerek klasy III lub IV

dr n. med. Bartosz Spławski

POSTERITY to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II mające na celu ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki obinutuzumabu u młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat z proliferacyjnym toczniowym zapaleniem nerek (LN – lupus nephritis).

Obinutuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym typu II podklasy IgG1 skierowanym przeciwko CD20 i otrzymywanym poprzez humanizację mysiego przeciwciała macierzystego B-Ly1, wytwarzanym z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA w li...

Do góry