Aktualności naukowe

Leczenie dabrafenibem i trametynibem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem anaplastycznym tarczycy z mutacją BRAF V600

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie

Rak anaplastyczny tarczycy (anaplastic thyroid cancer – ATC) to rzadki, wysoce agresywny, niezróżnicowany nowotwór tarczycy. Mediana przeżycia pacjentów z tym rozpoznaniem wynosi 5-12 miesięcy, a roczne przeżycie całkowite 20-40 proc. Prowadzone badania molekularne zaczęły wyjaśniać czynniki związane z nowotworzeniem ATC. Stwierdzono, że pomiędzy 20 a 50 proc. ATC wykazuje mutację V600 kinazy B-Raf (BRAF).

W zaprezentowanym badaniu autorzy przedstawili skuteczność i bezpieczeństwo dabrafenibu (inhibitora BRAF) i trametynibu (inhibitor MEK) w anaplastycznym raku gruczołu tarczowego z mutacją BRAF V600E.

Do góry