Aktualności naukowe

Neoadjuwantowa radioterapia w połączeniu z kapecytabiną i sorafenibem u pacjentów z zaawansowanym rakiem odbytnicy z mutacją KRAS: badanie fazy I/II (SAKK 41/08)

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie

Według danych mutacja KRAS występuje w ok. 40 proc. przypadków miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy (locally advanced rectal cancer – LARC). Autorzy badania przyjęli hipotezę, że inhibitor kinazy tyrozynowej, sorafenib, który ma działanie uwrażliwiające na promieniowanie, może poprawić wyniki standardowej przedoperacyjnej chemioradioterapii u pacjentów z LARC z mutacją KRAS.

Do badania zostali włączeni dorośli pacjenci z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy z mutacją KRAS (T3-T4 lub N1-N2 M0). I faza badania dotyczyła zwiększania dawki kapecytabiny z sorafenibem i radioterapią oraz określenia maksymalnej tolerowan...

Do góry