Felieton

Czas medycyny precyzyjnej

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

W Warszawie odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej z udziałem interdyscyplinarnego grona ekspertów. Znaczącą część uczestników stanowili przedstawiciele środowiska onkologów, co nie może być zaskoczeniem, bo medycyna personalizowana, a może używając lepszego – moim zdaniem – określenia precyzyjna, jest szczególnie adresowana i stanowi ważny element postępu w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory złośliwe.

Jaka jest najbardziej ogólna, uproszczona definicja medycyny precyzyjnej? Pojęcie to opiera się na dostosowaniu postępowania terapeutycznego nie do grupy chorych charakteryzujących się zbliżonym rozpoznaniem klinicznym i stwierdzonym stopniem zaaw...

Ostatnie dekady przynoszą liczne sukcesy w postaci aplikacji do praktyki klinicznej leków ukierunkowanych molekularnie, skierowanych przeciwko indywidualnie określonym celom biologicznym. W wielu nowotworach nowe odkrycia przyczyniły się już do zn...

Do góry