Onkologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Aktualności
Felieton
Aktualności naukowe
Doniesienia kongresowe
Między teorią a praktyką
Praktyka kliniczna
Od stomatologa dla onkologów
Aktualne poglądy
Dążymy do celu
Nowości
Dla pacjenta