Aktualności naukowe

Adjuwantowa radiochemioterapia v. samodzielna radioterapia u kobiet z rakiem endometrium wysokiego ryzyka

Lek. Bartosz Spławski

U kobiet z rakiem endometrium wysokiego ryzyka występuje zwiększone ryzyko odległych przerzutów i śmierci związanej z nowotworem. Przedstawione badanie PORTEC-3 miało na celu zbadanie korzyści z zastosowania chemioterapii uzupełniającej w trakcie i po radioterapii (chemioradioterapia) w porównaniu z radioterapią miednicy u kobiet z rakiem trzonu macicy.

Do badania kwalifikowały się kobiety z rozpoznaniem raka endometrium wysokiego ryzyka wg FIGO 2009 – stadium I raka typu endometrioidalnego z głęboką inwazją myometrium lub inwazją naczyń limfatycznych (lub obu), stadium II lub III raka typu endom...

W okresie od 23 listopada 2006 roku do 20 grudnia 2013 roku do badania włączono 686 chorych. Do ostatecznej analizy włączono 660 pacjentek, z których 330 przydzielono do chemioradioterapii, a 330 do radioterapii. Średni czas obserwacji wynosił 60,...

Do góry