Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Besponsa (inotuzumab ozogamycyny) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 1 mg 1 fiol.

Wskazania. ► Monoterapia dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22. U pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B z chromosomem Philadelphia (Ph+) powinno wystąpić niepowodzenie leczenia min. 1 inhibitorem kinazy tyrozynowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Besponsa (inotuzumab ozogamycyny) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 1 mg 1 fiol.

NOWOŚCI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Dexamethasone Krka (deksametazon) tabl. 0,5 mg 20 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; we wskazaniu pozarejestracyjnym: nowotwory złośliwe – leczenie wspomagające – [...]
Do góry