Aktualności naukowe

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem z przerzutami do mózgu – wyniki badania II fazy CheckMate 204

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Przerzuty do mózgu są częstą przyczyną powikłań neurologicznych i śmierci u pacjentów z przerzutowym czerniakiem. Dotychczasowe badania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w przerzutowym czerniaku wykluczały pacjentów z nieleczonymi przerzutami do mózgu. W prezentowanym badaniu oceniono skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania niwolumabu oraz ipilimumabu u pacjentów z czerniakiem, z nieleczonymi przerzutami do mózgu.

W tym otwartym, wieloośrodkowym badaniu II fazy pacjenci z przerzutowym czerniakiem i co najmniej jednym mierzalnym, nienapromieniowanym przerzutem do mózgu (średnica zmiany 0,5-3 cm) i bez objawów neurologicznych otrzymywali niwolumab (1 mg/kg m....

Do góry