Aktualności naukowe

Dodanie równoczesnej chemioterapii do cetuksymabu i radioterapii w miejscowo zaawansowanym raku głowy i szyi: wyniki randomizowanego badania fazy III GORTEC 2007-01

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Złotym standardem terapeutycznym u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym rejonu głowy i szyi jest radiochemioterpia z zastosowaniem pochodnych platyny. U chorych z przeciwwskazaniami do cisplatyny można zastosować lek ukierunkowany molekularnie – cetuksymab, przeciwciało monoklonalne IgG1 skierowane swoiście przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).

Celem prezentowanego badania było zbadanie zastosowania jednoczesnej chemioterapii (CT) z cetuksymabem i radioterapią (CT-cetux-RT) w porównaniu do leczenia skojarzonego cetuksymabem i RT (cetux-RT) w miejscowo zaawansowanym raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (LA-SCCHN).

Do góry