Aktualności naukowe

Pembrolizumab jako terapia neoadiuwantowa u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego – wyniki badania II fazy PURE-01

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Standardem postępowania u chorych z rakiem pęcherza moczowego z naciekiem mięśniówki (muscle-invasive urothelial bladder carcinoma, MIBC) jest radykalna cystektomia z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych miednicy, poprzedzona podaniem chemioterapii neoadiuwantowej opartej na pochodnych platyny. Jednak chemioterapia neoadiuwantowa nie jest szeroko stosowanym leczeniem MIBC, ponieważ jest podawana tylko u 20 proc. kwalifikujących się pacjentów, a około 50 proc. pacjentów nie kwalifikuje się w ogóle do otrzymywania cisplatyny.

Celem przedstawianego badania było określenie aktywności pembrolizumabu jako immunoterapii neoadiuwantowej przed radykalną cystektomią u pacjentów z rakiem pęcherza (MIBC), w przypadku których standardowa chemioterapia oparta na cisplatynie nie mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pembrolizumab jako terapia neoadiuwantowa u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego – wyniki badania II fazy PURE-01

Standardem postępowania u chorych z rakiem pęcherza moczowego z naciekiem mięśniówki (muscle-invasive urothelial bladder carcinoma, MIBC) jest radykalna cystektomia z obustronnym [...]

Do góry