Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ryzyko kolejnych pierwotnych nowotworów po radioterapii jonami węglowymi, radioterapii fotonowej lub chirurgii miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ryzyko kolejnych pierwotnych nowotworów u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego po leczeniu radioterapią fotonową jest niewielkie w liczbach bezwzględnych, ale jest wyższe niż po leczeniu chirurgicznym. Radioterapia jonami węgla (ciężkimi jonami) ma teoretycznie niższe ryzyko wywoływania wtórnych nowotworów niż radioterapia fotonowa, ale ryzyko to nie zostało zbadane w praktyce ze względu na małą liczbę placówek oferujących taką terapię na całym świecie oraz ograniczone dane dotyczące długoterminowej obserwacji, ponieważ terapia jest dostępna od 1994 r. W prezentowanym badaniu autorzy przeanalizowali ryzyko kolejnych nowotworów po leczeniu radioterapią jonami węgla u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i porównali je z tym po radioterapii fotonowej lub chirurgii w tym rozpoznaniu.

W tym retrospektywnym badaniu kohortowym dokonano przeglądu danych pacjentów, którzy przebyli radioterapię jonami węgla w leczeniu raka gruczołu krokowego między 27 czerwca 1995 r. a 10 lipca 2012 r. w National Institute of Radiological Sciences (...

Do góry