Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Apiksaban w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z aktywną chorobą nowotworową mają zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Powoduje to znaczną zachorowalność, śmiertelność i wyższe wydatki na opiekę zdrowotną. W celu identyfikacji pacjentów z rakiem z podwyższonym ryzykiem tego powikłania, którzy mogą skorzystać z profilaktyki przeciwzakrzepowej, stosuje się skalę Khorany, czyli skalę oceny ryzyka ŻChZZ u chorych na nowotwór złośliwy poddawanych ambulatoryjnej chemioterapii.

Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo apiksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z rakiem leczonych ambulatoryjnie...

Do góry