Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Enkorafenib, binimetynib i cetuksymab u pacjentów z rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E mają złe rokowanie, a mediana całkowitego przeżycia wynosi od 4 do 6 miesięcy po niepowodzeniu leczenia pierwotnego. Hamowanie samego BRAF wykazuje ograniczoną skuteczność z powodu...

Na podstawie cytowanego badania stwierdzono, że połączenie enkorafenibu, binimetynibu i cetuksymabu spowodowało znacznie dłuższe przeżycie całkowite i wyższy odsetek odpowiedzi niż standardowe leczenie u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E.

Do góry