Temat numeru

Diagnostyka i leczenie raka piersi

dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków, e-mail: diana.hodorowicz-zaniewska@uj.edu.pl

• Aktualne informacje oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii raka piersi

• Postępy w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworu piersi

• Program kontroli po leczeniu onkologicznym

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi po raku płuca drugą przyczynę zgonów u chorych onkologicznych. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 r. na raka piersi zachorowało w Polsce 18 615 kobiet; aż 6493 zmarły z tego powodu1.

Szacuje się, że podłoże genetyczne (przede wszystkim mutacje genów BRCA1BRCA2) odpowiada jedynie za 5-10% przypadków, a przyczyna większości zachorowań na raka piersi nie jest znana2. Do najważniejszych czynników ryzyka zalicza się:

• płeć żeńską

• wiek powyżej 50 r.ż.

• rodzinne występowanie raka piersi

• wczesne menarche (poniżej 12 r.ż.)

• późny wiek menopauzy (powyżej 50 r.ż.)

• późny wiek pierwszego porodu zakończonego urodzeniem żywego dziecka (po 35 r.ż.)

• bezdzietność

• długotrwałą hormonalną terapię zastępczą i antykoncepcję hormonalną

• otyłość, zwłaszcza po okresie menopauzy

• wysoką pozycję socjoekonomiczną

• czynniki dietetyczne

• ekspozycję na działanie promieniowania jonizującego (radioterapia na obszar klatki piersiowej przed 30 r.ż.).


Do raka piersi predysponują również niektóre łagodne choroby rozrostowe, takie jak brodawczak wewnątrzprzewodowy, atypowa hiperplazja wewnątrzprzewodowa, atypowa hiperplazja zrazikowa czy przedinwazyjny rak zrazikowy, a także gęsta, gruczołowa budowa piersi po okresie menopauzy.

Zalecenia w zakresie profilaktyki pierwotnej raka piersi są dość ogólnikowe i dotyczą zwiększenia aktywności fizycznej, dbania o należną masę ciała, długiego karmienia piersią, unikania palenia tytoniu, zmniejszenia spożycia alkoholu oraz ograniczenia stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

W grupach wysokiego ryzyka (nosicielstwo mutacji genu BRCA) prawdopodobieństwo zachorowania zmniejsza prewencyjne stosowanie tamoksyfenu oraz wykonywanie profilaktycznych zabiegów operacyjnych (amputacja piersi, usunięcie przydatków)3.

Profilaktyka wtórna u kobiet bez dodatkowych czynników ryzyka raka piersi obejmuje:

• badanie palpacyjne w ramach rutynowego badania lekarskiego między 20 a 39 r.ż. wykonywane raz na 3 lata, a po 40 r.ż. raz w roku

• mammografię u kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 lat powtarzaną regularnie co 24 miesiące (skrining)3.

W odróżnieniu od Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej rekomenduje zgodnie z wytycznymi American Cancer Society (ACS) i U.S. Preventive Services Task Force (USPTF) obniżenie wieku populacji poddan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Algorytm postępowania diagnostycznego przedstawiono na rycinie 1.

Metody leczenia raka piersi

Celem leczenia chirurgicznego jest całkowite usunięcie guza i przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych, z równoczesnym oszczędzeniem tych struktur anatomicznych, które nie są [...]

Program kontroli po leczeniu raka piersi

Obowiązek realizacji programu kontroli po leczeniu raka piersi spoczywa na ośrodku macierzystym i w strukturze organizacyjnej systemu ochrony zdrowia w Polsce [...]

Podsumowanie

Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu raka piersi, pozwala coraz częściej na skuteczne i (w odniesieniu do chirurgii) [...]

Do góry