Opieka nad chorym onkologicznym

Opieka kardiologiczna nad pacjentem z chorobą nowotworową

lek. Jarosław Kępski1

lek. Michał Wilk2

dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP1

1Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

2Klinika Onkologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Adres do korespondencji: lek. Jarosław Kępski, Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock, e-mail: jaroslaw.kepski@gmail.com

• Najczęstsze problemy kardiologiczne, z którymi lekarz rodzinny może się spotkać u pacjenta onkologicznego

• Leki przeciwnowotworowe, które mogą wywołać powikłania kardiologiczne

W obecnym systemie medycznym w opiekę nad chorym na nowotwór jest zaangażowany zespół terapeutyczny, w którego skład obok lekarza onkologa klinicznego wchodzą inni specjaliści, m.in. chirurdzy, radioterapeuci, patolodzy, ale również kardiolodzy, interniści, lekarze rodzinni, rehabilitanci. Stają oni przed wyzwaniem, którym jest umożliwienie przeprowadzenia optymalnej terapii, i chorym na nowotwór jest zaangażowany zespół terapeutyczny, w którego skład obok lekarza onkologa klinicznego wchodzą inni specjaliści, m.in. chirurdzy, radioterapeuci, patolodzy, ale również kardiolodzy, interniści, lekarze rodzinni, rehabilitanci. Stają oni przed wyzwaniem, którym jest umożliwienie przeprowadzenia optymalnej terapii, i dzięki temu poprawa rokowania chorego.

Przeżycie pacjentów onkologicznych w Polsce, choć nadal ustępuje temu z krajów Europy Zachodniej, systematycznie się poprawia1. Nierzadko 5-letnie przeżycie chorych z rakiem jest lepsze niż pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (NWS)2.

Dla lekarzy praktyków pierwszym zadaniem jest opieka nad chorym onkologicznym w kontekście obciążającej terapii przeciwnowotworowej, która może się wiązać z licznymi powikłaniami. Drugie to opieka długoterminowa, gdy leczenie onkologiczne zostało już zakończone. Wobec wzrastającej liczby pacjentów, których leczenie jest potencjalnie kardiotoksyczne, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC – European Society of Cardiology) wydało dokument dotyczący podstaw profilaktyki i terapii naczyniowej u chorych na nowotwory3. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, wyspecjalizowała się grupa kardiologów – tzw. kardioonkologów – którzy zajmują się wszystkimi aspektami prewencji, diagnostyki obrazowej oraz leczenia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych. Rolą onkologa w zespole kardio-onkologicznym jest personalizacja leczenia onkologicznego chorych z wywiadem kardiologicznym.

W artykule przedstawiono najczęstsze problemy kardiologiczne, z którymi lekarz rodzinny może się spotkać u pacjenta z chorobą nowotworową.

Spojrzenie onkologa

Na całym świecie od wielu lat obserwuje się stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Tylko w 2016 r. w Polsce stwierdzono ponad 164 tys. nowych przypadków4. Taki trend epidemiologiczny powoduje, że lekarze medycyny rodzinnej coraz częściej w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Spojrzenie kardiologa

Choroby sercowo-naczyniowe należą do najczęstszych powikłań występujących w trakcie leczenia onkologicznego. Niejednokrotnie są przyczyną przerwania terapii przeciwnowotworowej lub jej modyfikacji, przez [...]
Do góry