Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ocena doustnego THC/ekstraktu z konopi indyjskich w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych przez chemioterapię

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Celem tego wieloośrodkowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania II/III fazy było ustalenie skuteczności podawania doustnej marihuany u dorosłych z dowolnym nowotworem złośliwym, na dowolnym etapie leczenia, doświadczających nudności lub wymiotów indukowanych chemioterapią (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) o umiarkowanym lub silnym potencjale emetogennym, pomimo zgodnej z wytycznymi profilaktyki przeciwwymiotnej, wymagających podania ≥2 cykli chemioterapii.

Leczenie składało się z przyjmowania w I cyklu doustnych kapsułek THC 2,5 mg/CBD 2,5 mg w dniach od 1 do 5, w II cyklu placebo w układzie krzyżowym, a następnie w III cyklu wg preferencji pacjenta w formie zaślepionej. Pierwszorzędowym punktem koń...

Do góry