Diagnostyka

Guz Pancoasta – kiedy zacienienia w szczycie płuca są objawem niepokojącym

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: jdomagala@wum.edu.pl

  • Guz Pancoasta jest szczególną postacią raka płuca ze względu na lokalizację i typowy zespół objawów klinicznych, które powinny być znane lekarzom i niekoniecznie wymagają pomocy specjalistycznej w zdiagnozowaniu
  • Każdy przypadek uporczywego bólu barku, szczególnie u osoby palącej papierosy lub z paleniem w wywiadzie, powinien być wskazaniem do diagnostyki obrazowej

Zmiany w szczycie płuca widoczne w badaniu radiologicznym klatki piersiowej nie należą do rzadkości. Wykrywane są często przypadkowo w rutynowych badaniach kontrolnych lub badaniach celowanych w toku diagnostyki choroby układu oddechowego bądź dolegliwości bólowych w obrębie barku. W tych przypadkach badanie ukierunkowane jest często na układ kostny, ale uwidacznia zmiany w zakresie szczytu płuca. Rozległość zmian widocznych jako zacienienia w szczycie płuca jest różna. Mogą to być zmiany dyskretne, pogrubienie opłucnej w szczycie zauważalne jedynie dla radiologa. Zmiany te mogą też mieć charakter wyraźnie guzowaty. Może się zdarzyć, że dolegliwości są bardzo nasilone, a zmiany radiologiczne słabo widoczne, co nie wyklucza procesu złośliwego, lub też zmiany są wyraźne, bez objawów klinicznych i znaczenia klinicznego, ponieważ odpowiadają zorganizowanym zwłóknieniom pogruźliczym. Zacienienia w szczycie płuca często są izolowane, to znaczy pozostałe obszary klatki piersiowej są niezmienione. Wartość klasycznego badania radiologicznego charakteryzuje się dość dużą czułością, natomiast swoistość badania jest niska. W przypadku zmian w szczycie płuca mamy więc do czynienia z koniecznością pogłębienia diagnostyki. Można to ująć jako dwa problemy kliniczne:

  • zespół bólowy barku
  • zmiany radiologiczne.

Obie sytuacje definiowane są często jako guz Pancoasta lub zespół Pancoasta, co przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Guz i zespół Pancoasta

Określenie „guz Pancoasta” odnosi się do pierwotnego raka płuca wywodzącego się z obszaru szczytu płuca z towarzyszącym zajęciem opłucnej i zespołem bólowym1. Guz zwany jest również guzem otworu górnego (bruzdy górnej; superior sulcus tumor), choć odchodzi się od tego nieprecyzyjnego określenia. Obecnie terminy „guz szczytu płuca” i „guz Pancoasta” używane są zamiennie. Określenie obszaru anatomicznego, z którego wywodzi się nowotwór, jest niekiedy w opisach nieprecyzyjne i różnie definiowane. Jest to najbardziej dogłowowy koniec klatki piersiowej, wyznaczony obrębem kostno-kręgowym; nie jest to jednostka anatomiczna, a raczej pewna przestrzeń (Netter, 1979). Guzy w tej lokalizacji znajdują się więc w obrębie otoczonym przez pierwsze żebro, żyłę nieparzystą, żyłę główną górną, przełyk, żyłę główną dolną po stronie prawej, po lewej zaś przez pierwsze żebro, aortę i jej łuk2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Guz i zespół Pancoasta

Określenie „guz Pancoasta” odnosi się do pierwotnego raka płuca wywodzącego się z obszaru szczytu płuca z towarzyszącym zajęciem opłucnej i zespołem [...]

Rys historyczny

Objawy zespołu guza szczytu płuca zostały opisane już w XIX wieku. W 1838 r. brytyjski lekarz Edward Selleck Hare opisał zespół bólowy [...]

Guz Pancoasta – pierwotny rak płuca

Zmiany radiologiczne w szczytach płuc nie są rzadkością, natomiast pierwotny rak płuca w postaci guza Pancoasta stanowi 3-5% raków pierwotnych. Pełnoobjawowy [...]

Diagnostyka guza Pancoasta

Ze względu na ocenę operacyjności guza niezbędnym elementem procesu diagnostycznego jest obrazowanie. W klasycznym badaniu radiologicznym guz widoczny jest jako zacienienie [...]

Diagnostyka różnicowa

Zespół Pancoasta może być wywołany innymi niż rak płuca nowotworami szczytu płuca lub chorobami infekcyjnymi. Diagnostyka różnicowa obejmuje:

Podsumowanie

Diagnostyka onkologiczna wymaga postępowania zgodnego z obowiązującymi zasadami w odpowiednio krótkim czasie. Biorąc pod uwagę długi czas przebiegu subklinicznego, objawy wskazujące [...]

Do góry