Ostry dyżur pediatryczny

Redaktorzy działu: dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ Otwock dr hab. n. med. Anna Klukowska WUM dr hab. n. med. Artur Mazur UJ CM Oddział Rzeszów dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska UM Łódź

Uraz tępy oka lewego u 7-letniego pacjenta

dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk
lek. Monika Matyskieła
prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk, Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok; e-mail: lekmoku@wp.pl

 

Opis przypadku

Do Kliniki Okulistyki Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku został skierowany 7-letni chłopiec z powodu urazu lewego oka, do którego doszło 9 dni wcześniej. W dniu przyjęcia pacjent zgłaszał pogorszenie ostrości wzroku lewego oka, bez dolegliwości bólowych. Chłopiec został uderzony w okolicę oka częścią strzelby wiatrówki podczas próby jej naładowania. Po urazie wystąpiły duży obrzęk i zasinienie powiek ze zniesieniem szpary powiekowej. Matka chłopca robiła zimne okłady na powieki i dopiero gdy obrzęk powiek się zmniejszył i zauważyła, że oko jest zaczerwienione, zgłosiła się do okulisty.

 W dniu przyjęcia do szpitala stwierdzono znacznie obniżoną ostrość wzroku w lewym oku do wątpliwego światłopoczucia, ciśnienie w oku było prawidłowe i wynosiło 17 mmHg. W badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk powieki górnej lewego oka, małą, zasklepioną ranę na łuku brwiowym od skroni. Gałka oczna była zadrażniona z dużym wylewem podspojówkowym od góry, przez który widoczne było prawdopodobne pęknięcie gałki ocznej. Rogówka była nieprzezierna z powodu jej infiltracji krwią, obwodowo w komorze przedniej była widoczna wynaczyniona krew. Dalsze struktury oka były niewidoczne i niemożliwe do oceny. W badaniu USG lewego oka stwierdzono liczne hiperechogenne zagęszczenia w ciele szklistym odpowiadające wylewowi krwi do ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego oraz obrzęk siatkówki bez cech odwarstwienia (ryc. 1). Ostrość wzroku w prawym oku była prawidłowa i wynosiła 1,0 bez korekcji, ciśnienie wewnątrzgałkowe było prawidłowe (12 mmHg), ośrodki optyczne i dno prawego oka były w granicach normy. W leczeniu zastosowano miejscowo do lewego oka krople z antybiotykiem i steroidem (lewofloksacyną, loteprednolem) oraz trokserutyną, a ogólnie leki uszczelniające (etamsylat, witaminę C, calcium), antybiotykoterapię (cefuroksymem) oraz steroidoterapię (deksametazonem).

Ze względu na prawdopodobne pęknięcie gałki ocznej od góry wykonano rewizję twardówki lewego oka w znieczuleniu ogólnym. Po odpreparowaniu spojówki gałkowej w części górnej stwierdzono zarośnięte oraz otoczone tkanką łączną miejsce rany twardów...

Wprowadzenie

Urazy oka i oczodołu są główną przyczyną nabytej jednoocznej ślepoty u dzieci. Przypadki urazów u dzieci stanowią około 50% wszystkich urazów oka. Większość z nich to urazy zamknięte gałki ocznej. Urazy otwarte gałki ocznej, czyli obejmujące wszys...

Omówienie

Urazy gałki ocznej są dość częstą przyczyną upośledzenia widzenia i stanowią od 4 do 11% przypadków ślepoty.1 Dzieci i młodzi dorośli należą do szczególnie narażonej na uraz gałki ocznej grupy wiekowej. Częstość urazów oka u chłopców jest 3-4 razy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Urazy gałki ocznej u dzieci są jedną z najczęściej występujących przyczyn schorzeń oczu wieku dziecięcego. Postępowanie i leczenie w przypadkach urazów [...]
Do góry