Farmakoterapia

Miejscowe leczenie mupirocyną bakteryjnych zakażeń skóry

lek. Adrian Wiśniewski
lek. Alicja Radtke-Łysek
dr n. med. Dorota Mehrholz
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Adrian Wiśniewski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

  • Podstawowe właściwości mupirocyny
  • Wskazania do jej stosowania w terapii miejscowej
  • Skuteczność w leczeniu liszajca zakaźnego, zapalenia mieszków włosowych i wtórnych nadkażeń bakteryjnych skóry

Leczenie miejscowe odgrywa istotną rolę w dermatologii. Terapia miejscowa jest zazwyczaj bezpieczniejsza od leczenia systemowego, często obarczonego ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi. Skóra wraz z przydatkami jest największym narządem ludzkiego organizmu, o powierzchni ok. 1,6-2 m2, co stanowi duży obszar do aplikacji i absorpcji leków. Miejscowe preparaty dermatologiczne zawierają zwykle podłoże oraz jeden lub kilka składników aktywnych1. W terapii miejscowej wielu zakażeń bakteryjnych skóry zastosowanie znajduje mupirocyna.

Właściwości mupirocyny

Mupirocyna jest antybiotykiem pochodzenia naturalnego, powstałym w procesie fermentacji Pseudomonas fluorescens, zarejestrowanym w Polsce do leczenia miejscowego zakażeń bakteryjnych2. Działanie przeciwbakteryjne zawdzięcza blokowaniu biosyntezy białka bakteryjnego, poprzez hamowanie syntetazy izoleucynowej t-RNA3. Spektrum działania przeciwbakteryjnego obejmuje głównie bakterie Gram(+), takie jak Staphylococcus sp., Streptococcus sp., a także niektóre Gram(–): Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae. Substancja wykazuje wzrost aktywności przy niskich wartościach pH (np. kwaś­ne pH skóry). Pozostaje jednak bez wpływu na fizjologiczną florę bakteryjną skóry4.

W związku z gwałtownym i wysokim stopniem metabolizowania w ustroju mupirocyna znalazła zastosowanie jedynie w leczeniu miejscowym. Zaletą tego preparatu jest to, że penetruje tylko do zewnętrznych warstw skóry, praktycznie nie wchłania się do organizmu i wykazuje zdolność hamowania wzrostu drobnoustrojów przez 24 godz.2 Jako lek występuje w formie kremów i maści o stężeniu 2% substancji aktywnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania kliniczne

Jako forma terapii miejscowej mupirocyna znajduje zastosowanie w leczeniu pierwotnych zakażeń skóry, takich jak liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, a także wtórnych nadkażeń [...]

Podsumowanie

W wielu zakażeniach bakteryjnych skóry istotną rolę odgrywa miejscowa antybiotykoterapia z użyciem mupirocyny. Jest to lek bezpieczny do stosowania na rany i zmienioną chorobowo [...]

Do góry