Dermatologia dziecięca

Trądzik piorunujący u młodzieży – walka z trudnym przeciwnikiem

lek. Kornelia Pietrauszka1
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop2

1Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop

Katedra i Klinika Dermatologii

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice

e-mail: bbergler-czop@sum.edu.pl

  • Gwałtowny przebieg najcięższej postaci trądziku zwyczajnego
  • Diagnostyka i różnicowanie z chorobami o podobnym obrazie klinicznym
  • Zasady leczenia – potrzeba wielokierunkowej terapii

Trądzik piorunujący (AF – acne fulminans) to najcięższa postać trądziku zwyczajnego. Występuje rzadko, przebiega gwałtownie, z objawami ogólnoustrojowymi1. Dotyczy ok. 1% pacjentów, najczęściej chłopców w wieku dojrzewania, zwykle z trądzikiem w wywiadzie2,3. Choroba po raz pierwszy została opisana w 1937 r. przez Pautriera4 jako galaretowate zmiany pokryte strupami u 23-letniego mężczyzny z trądzikiem grudkowym i złym stanem ogólnym. Nazwę „trądzik piorunujący” oficjalnie wprowadzili natomiast Plewig i Kligman w 1975 r.5

Patogeneza

Patogeneza AF pozostaje w dużej mierze niewyjaśniona. Do jego rozwoju może dochodzić podczas terapii izotretynoiną, szczególnie jeśli leczenie rozpoczyna się od wysokich dawek. Substancja ta powoduje zmianę mikrośrodowiska w przewodach wyprowadzających gruczołów łojowych. To z kolei prowadzi do rozpadu bakterii i uwolnienia mediatorów zapalnych oraz powstawania zmian skórnych2,6,7.

W patogenezie bierze się pod uwagę również predyspozycje genetyczne, co potwierdzają doniesienia o występowaniu AF u bliźniąt monozygotycznych oraz u rodzeństwa z identycznym fenotypem ludzkiego antygenu leukocytarnego8,9.

Prawdopodobnym czynnikiem wywołującym schorzenie mogą być ponadto zaburzenia hormonalne – wzrost stężenia testosteronu w okresie dojrzewania wpływa na zwiększoną produkcję łoju oraz zwiększa populację Cutibacterium acnes6. U kulturystów, którzy st...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

AF przebiega w sposób gwałtowny. Zmiany skórne są ciężkie, trwałym następstwem choroby jest powstawanie rozległych i często szpecących blizn. Schorzeniu towarzyszą [...]

Różnicowanie

AF ze względu na odmienne postępowanie terapeutyczne wymaga różnicowania z takimi jednostkami chorobowymi, jak:

Leczenie

AF jest dermatozą, w której konieczne jest szybkie zastosowanie wielokierunkowej terapii. Według Jansena i Plewiga należy najpierw chirurgicznie oczyścić zmiany skórne [...]

Podsumowanie

AF stanowi niewątpliwie duże wyzwanie terapeutyczne dla każdego lekarza. Postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia są konieczne do usunięcia zmian [...]

Do góry