Choroby autoimmunologiczne

Skuteczna terapia opryszczkowatego zapalenia skóry

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska
Klinika Dermatologii i Wenerologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pl. Hallera 1, bud. 6
91-647 Łódź
e-mail: agnieszka.zebrowska@umed.lodz.pl

  • Obraz kliniczny choroby Duhringa
  • Zasady postępowania diagnostycznego
  • Aktualne metody terapii: leczenie dietetyczne i farmakologiczne

Opryszczkowate zapalenie skóry (DH – dermatitis herpetiformis; choroba Duhringa) jest autoimmunizacyjną chorobą pęcherzową z charakterystyczną, polimorficzną osutką, z towarzyszącym bardzo silnym świądem1. Należy do IgA-zależnych autoimmunologicznych podnaskórkowych chorób pęcherzowych2. Przeważnie ujawnia się w okresie dojrzewania, jednak może pojawić się w każdym przedziale wiekowym. Jest także najczęstszą chorobą pęcherzową występującą u dzieci. Przebieg DH jest przewlekły, z tendencją do występowania okresów zaostrzeń i remisji3,4.

Etiopatogeneza

DH ma złożoną etiopatogenezę. W rozwoju choroby bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, genetyczne oraz immunologiczne4.

Procesowi autoimmunologicznemu skierowanemu przeciwko transglutaminazom (TG) w skórze towarzyszy, zwykle klinicznie bezobjawowa lub skąpoobjawowa, glutenozależna enteropatia4,5. U wszystkich chorujących stwierdza się anatomiczne zmiany w jelicie cienkim w postaci zaniku kosmków, mimo to objawy gastroenterologiczne są zazwyczaj łagodne lub całkowicie nieobecne6. Najczęściej enteropatia ma charakter utajony, ujawnia się po nadmiernym obciążeniu glutenem. Mniej niż 10% chorych zgłasza wzdęcia, biegunkę lub cechy zaburzeń wchłaniania pokarmu.

Gluten to mieszanina białek roślinnych zbudowana z aminokwasów gliadyny i gluteniny, występująca w takich zbożach, jak pszenica, jęczmień, żyto czy owies. Przykładami produktów spożywczych zawierających ten związek są mąka, wyroby garmażeryjne, wędliny, słodycze, nabiał, a także alkohol7. Przeciwko glutenowi skierowany jest proces autoimmunologiczny zachodzący w jelicie, a autoantygenem jest enzym – tkankowa transglutaminaza (tTG)8,9. Katalizuje on tworzenie kowalencyjnych wiązań γ-glutamylo-ε-lizynowych. tTG jest uwalniana w niewielkich ilościach przez komórki jednojądrzaste, fibroblasty i komórki endotelialne z błony śluzowej jelita. Być może tworzą się wtedy neoepitopy o własnościach antygenowych. Pobudzenie odpowiedzi immunologicznej powoduje rozszerzenie procesu autoimmunizacyjnego i rozpoznawanie również epitopów naskórkowej transglutaminazy (eTG)8,9.

DH, podobnie jak choroba trzewna, może być związane z licznymi chorobami autoimmunologicznymi: zapaleniem tarczycy, bielactwem, toczniem rumieniowatym układowym, cukrzycą typu 1 czy zespołem Sjögrena4.

Częstość rodzinnego występowania DH jest znacznie mniejsza niż choroby trzewnej. Obserwuje się jednak zwiększoną częstość występowania celiakii u krewnych osób z DH3,5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

DH jest schorzeniem przewlekłym, z okresami remisji i zaostrzeń. Są jednak osoby, u których może dojść do spontanicznej remisji choroby. Nasilenie DH jest również [...]

Diagnostyka

Badaniem z wyboru w diagnostyce DH jest bezpośrednie badanie immunofluorescencyjne (DIF – direct immunofluorescence test) klinicznie niezmienionej skóry na obecność złogów IgA w skórze [...]

Leczenie

Postępowaniem z wyboru w leczeniu DH jest zastosowanie diety bezglutenowej1,5,19-21. Stopień nietolerancji glutenu u chorych jest zróżnicowany. Część z nich wymaga wprowadzenia bardzo restrykcyjnej diety, [...]

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują, że większość chorych na DH jest niezdolna do tolerowania glutenu nawet po wieloletnim stosowaniu diety eliminacyjnej. Dożywotnia dieta [...]

Do góry