Przypadek kliniczny

Zespół Rendu-Oslera-Webera

lek. Aleksandra Frątczak1
lek. Karina Polak2
lek. Katarzyna Strzelczyk3
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop1

1Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Szkoła Doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Aleksandra Frątczak

Katedra i Klinika Dermatologii

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

e-mail: ola.fratczak89@gmail.com

  • Obraz kliniczny wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej
  • Potrzeba pilnej diagnostyki i monitorowania pacjentów pod kątem ciężkich powikłań narządowych i krwawień
  • Metody leczenia stosowane w dermatologii

Pacjent 62-letni zgłosił się do kliniki dermatologicznej z powodu licznych, drobnych, plamisto-grudkowych, bezbolesnych zmian skórnych barwy ciemnoczerwonej oraz teleangiektazji. Zmiany były zlokalizowane na skórze twarzy i owłosionej skórze głowy oraz na błonie śluzowej jamy ustnej (ryc. 1 i 2). Pojawiały się stopniowo od mniej więcej 9 lat. W wywiadzie pacjent zgłosił również sporadyczne krwawienia z nosa. Spośród chorób towarzyszących wymienił tylko stenozę kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego L4-L5; nie przyjmował na stałe żadnych leków. Podobny fenotyp występował u jego ojca, ale nigdy nie był on z tego powodu diagnozowany.

Badania laboratoryjne wykonane przy przyjęciu nie wykazały istotnych odchyleń od normy, z wyjątkiem podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego. Ze względu na obraz kliniczny przypominający mięsaka Kaposiego zlecono badanie w kierunku zakażeni...

Omówienie

Zespół Rendu-Oslera-Webera określa się również mianem wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej (HHT – hereditary hemorrhagic telangiectasia). Jest to schorzenie z grupy fakomatoz, uwarunkowane genetycznie, dziedziczone autosomalnie dominująco. Stan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Zespół Rendu-Oslera-Webera jest rzadką chorobą wieloukładową, która może obejmować szerokie spektrum objawów klinicznych i wiązać się ze znacznym ryzykiem powikłań. Z tego powodu [...]

Do góry