Medical Tribune Nr 05 (maj) / 2018

318
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2018
Powitanie
Moim zdaniem
Dwugłos
Flesz
Analiza
Pytania do konsultanta
Opinie
Bez mojej zgody
 • Za mało pytań o ból Kup dostęp

  O tym, że do opieki paliatywnej lekarze powinni kierować pacjentów częściej, niż sądzą, mówi dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

  Opracowała: Iwona Dudzik

Opinie
Absolwenci
Nagrody
Zarządzanie
Prawo
Z pomocą
Podatki
Pytanie prawne
Komunikacja
Bez reszty
Na ważny temat
 • Koszt i korzyść Kup dostęp

  O tym, jakie znaczenie dla wzajemnego zaufania ma wiedza, oraz jakie są konsekwencje jej braku, z prof. n. hum. Pawłem Łukowem, kierownikiem Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UW, rozmawia Anna Hucko

Nowości
Pneumonologia
 • Tajemnice POChP Dostęp Otwarty

  O unikaniu pułapek diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z POChP z dr. hab. med. Tadeuszem Przybyłowskim z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii SP CSK w Warszawie rozmawia lek. Paweł Traczewski

Proktologia
Pediatria
 • Odyseja diagnostyczna Kup dostęp

  O wyzwaniu, jakim są rzadkie choroby metaboliczne, z dr hab. med. prof. nadzw. Jolantą Sykut-Cegielską, konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownikiem Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD w Warszawie, rozmawia Anna Hucko

Algorytm
Farmakoterapia
 • Wyjść z chaosu terapii i leczyć bezpiecznie Kup dostęp

  O niebezpieczeństwie wynikającym z polifarmakoterapii i polipragmazji w codziennej praktyce lekarza POZ z dr hab. med. Marleną Broncel z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozmawia Ryszard Sterczyński

Made in poland
Kontrowersje
Błędne koło terapii
Dermatologia
 • Nie lekceważmy świądu Kup dostęp

  O różnorodnych przyczynach świądu skóry, jego diagnostyce i leczeniu z lek. Hubertem Arasiewiczem z Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w Katowicach rozmawia lek. Paweł Traczewski

Medycyna sportowa