Aktualności naukowe

Ocena skuteczności monoterapii depatuksyzumabem mafodotyny (ABT-414) u pacjentów z nawracającym glejakiem (rGBM) z amplifikacją EGFR

Lek. Bartosz Spławski

Przesłanką przeprowadzenia powyższego badania było to, że amplifikacja genu dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) występuje w ok. 50 proc. glejaków (GBM). Depatuksyzumab mafodotyny (depatux-m), dawniej ABT-414, to koniugat przeciwciało-lek, który preferencyjnie wiąże komórki z amplifikacją EGFR, jest internalizowany i uwalnia silny środek antymikrotubulowy – monometylo-aurystatynę F (MMAF).

Do góry