Aktualności naukowe

Leczenie apalutamidem u mężczyzn z nieprzerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego

Lek. Bartosz Spławski

Przerzuty są główną przyczyną powikłań i śmierci u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego. Prawie wszyscy mężczyźni, którzy umierają z powodu raka stercza, mają stwierdzone przerzuty do kości lub innych lokalizacji, w tym węzłów chłonnych, płuc i wątroby. Przerzuty do kości są związane z bólem, patologicznymi złamaniami i kompresją rdzenia kręgowego. Zapobieganie przerzutom do kości, węzłów chłonnych oraz narządów odległych stanowi ważny cel leczenia.

Apalutamid jest niesteroidowym lekiem antyandrogenowym. Wiąże się bezpośrednio z domeną wiążącą ligand receptora androgenowego i zapobiega translokacji receptora androgenowego, wiązaniu DNA i transkrypcji za pośrednictwem receptora androgenowego.W badaniu SPARTAN oceniano skuteczność apalutamidu u mężczyzn z nieprzerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, u których występowało wysokie ryzyko rozwoju przerzutów.

Do góry