Aktualności naukowe

Atezolizumab v. chemioterapia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego

Lek. Bartosz Spławski

Niewiele jest opcji terapeutycznych dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego w przypadku progresji po chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Celem prezentowanego badania IMvigor211 była ocena bezpieczeństwa i skuteczności atezolizumabu (inhibitora ligandu receptora programowanej śmierci komórki 1-PD-L1) w porównaniu z chemioterapią w tej populacji pacjentów.

Badanie prowadzono w 217 akademickich ośrodkach medycznych i oddziałach onkologii, głównie w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji. Pacjenci (w wieku >18 lat) z przerzutowym rakiem urotelialnym, u których wystąpiła progresja po chemioterapii oparte...

W okresie od 13 stycznia 2015 roku do 15 lutego 2016 roku do badania włączono 931 pacjentów – n=467 w ramieniu z atezolizumabem oraz n=464 w ramieniu z chemioterapią. W populacji IC2/3 (n=234) całkowite przeżycie nie różniło się istotnie między pa...

Do góry