26 kwietnia 2017
Wall waski %2832%29 1
Nierówny dostęp do informacji
Samorząd lekarski w Gdańsku przyjrzał się skutkom łączenia, prywatyzacji czy sprzedaży szpitali i przychodni dla lekarzy. W przypadku medyków pracujących w ramach kontraktu nie ma obowiązku zawiadamiania o planowanych przekształceniach.
Wall waski %2830%29 3
Jeszcze raz zmieni się system zgłoszeń na LEK i LDEK
Ministerstwo Zdrowia zabrało głos w sprawie zamieszania wokół przesuniętych terminów aplikowania do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 r.
25 kwietnia 2017
Wall waski %2829%29
ZUS nie ma wątpliwości w sprawie składek rezydentów
Jeśli lekarz zatrudniony na umowę o pracę wykonuje też pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, to szpital ma obowiązek opłacić składki z tytułu całego przychodu.
Wall waski %2828%29 2
Nie tak prosto usunąć opinie pacjentów z Internetu
Rośnie liczba zgłoszeń lekarzy informujących o nieprawdziwych i obraźliwych informacjach na ich temat publikowanych na popularnych portalach.
24 kwietnia 2017
Wall waski %2827%29
Rząd pomija w reformie kształcenie lekarzy
System organizacji szkoleń specjalistycznych będzie działał po staremu. Mimo wprowadzenia sieci szpitali. A tymczasem dobre wzorce są znane.
Płace stażystów mają być jak w przedsiębiorstwie
OIL w Szczecinie zaapelowała do ministra zdrowia o podniesienie płac dla lekarzy odbywających staż podyplomowy i szkolenia specjalistyczne.
21 kwietnia 2017
Czy lekarz rodzinny zastąpi kardiologa?
W celu odciążenia gabinetów lekarzy specjalistów pacjenci kardiologiczni mają się zgłaszać do lekarzy rodzinnych.
NRL zabiega o przywrócenie terminów zapisów na egzaminy
NRL apeluje o przywrócenie terminu składania wniosku o zdawanie LEK i LDEK. Obawia się, że w sesji jesiennej do egzaminów przystąpi niewielka liczba lekarzy.
20 kwietnia 2017
Wall waski %2822%29 2
Dobór leków będzie łatwiejszy
Ministerstwo Zdrowia poszerza listę leków refundowanych, pracując jednocześnie nad systemem informatycznym, który umożliwi lekarzom pełną kontrolę nad farmakoterapią.
Wall waski %2823%29 3
Zamieszanie w zapisach na egzaminy
Nie wszyscy absolwenci studiów medycznych mogą zdążyć się zapisać na egzaminy, które odbędą się we wrześniu br.
19 kwietnia 2017
Wall waski %2821%29 2
Nierówny przydział miejsc na studiach medycznych
Uczelnie medyczne przyjmą więcej studentów, ale z jednym wyjątkiem. Mniej miejsc w porównaniu z ub.r. przyznano na kierunku lekarsko-dentystycznym.
Wall waski %2820%29 3
Izby zaprezentują nowy system zapisów na egzaminy
Lekarze przystępujący do sesji we wrześniu będą się musieli zapisać na egzaminy za pomocą nowego systemu elektronicznego. Osoby, które chcą się zapoznać z jego funkcjonalnością, mogą skorzystać ze szkoleń.
14 kwietnia 2017
Wall waski %2819%29
Problemy z ofertami stomatologicznymi
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca uwagę na liczne błędy w ofertach na leczenie stomatologiczne.
Ustawy o podwyżkach ciąg dalszy
Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników ochrony zdrowia. Zostanie on skierowany pod obrady rządu - nie wiadomo jednak, kiedy.
13 kwietnia 2017
Recepty refundowane tylko w miejscu odbywania stażu
Ministerstwo Zdrowia rozwiało wątpliwości co do uprawnień lekarzy stażystów w zakresie wystawiania recept refundowanych.
Depresja – jest pomoc dla lekarzy
Kłopoty psychiczne może mieć nawet 15 proc. aktywnych zawodowo lekarzy. Samorządy lekarskie dostrzegają ten problem, oferując pomoc.
12 kwietnia 2017
Wall waski 2 %281%29
Neonatolodzy będą mieć pieniądze na leczenie
Trwają prace nad wyceną kosztów leczenia najmłodszych. Resort zdrowia zapewnia, że nie będzie obniżki wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych.
Wall waski %283%29 min
OIL w Łodzi: rządowe stypendium będzie dyskryminować lekarzy
Dyskusja nad propozycją wprowadzenia płatnych studiów medycznych trwa. W ocenie samorządu lekarskiego w Łodzi nie skłoni ona do pozostania młodych lekarzy w kraju, a tylko pogłębi obecne problemy.
11 kwietnia 2017
Wall waski %2815%29 2
Na jakich warunkach stażysta wystawi receptę pro familiae?
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty są wątpliwości interpretacyjne dotyczące wystawiania recept przez lekarzy stażystów.
Wall waski %2814%29 2
Wypalenie zawodowe pod kontrolą
Lekarze z województwa pomorskiego odpowiedzieli na pytanie, co trzeba zrobić, by zapobiec wypaleniu zawodowemu.
10 kwietnia 2017
Wall waski %2812%29
Zarobki lekarzy – kardiolodzy na pierwszym miejscu
Najlepiej opłacaną grupą lekarzy w Polsce są kardiolodzy inwazyjni – wynika z analizy, która powstała na zlecenie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
Wall waski %2811%29
Resort zdrowia powinien zapłacić za sprzęt do e-dokumentacji
Lekarze postulują o maksymalne uproszczenie procesu prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowanie zakupu sprzętu do obsługi systemu informatycznego.
07 kwietnia 2017
Wall waski %2810%29 2
Rezydentury mogą być dostępne dla wszystkich
Lekarze wiedzą, co trzeba zrobić, by umożliwić wszystkim absolwentom studiów medycznych odbycie szkoleń specjalistycznych. Czy resort zdrowia pójdzie na takie rozwiązanie?
Wall waski %289%29
Odmówiono finansowania przez brak specjalistów
Jest zapowiedź zmian przepisów, w ramach których odwołano konkursy na fizjoterapię ambulatoryjną, bo zabrakło specjalistów w tej dziedzinie.
06 kwietnia 2017
Wall waski %287%29
Podwyżki minimalnego wynagrodzenia mogą być opóźnione
Wejście w życie zmian dotyczących wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia może zostać przesunięte nawet o pół roku.