Dokładna liczba przypadków opryszczki narządów płciowych z pewnością jest niedoszacowana nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Wiąże się to z brakiem obowiązku zgłaszania choroby, trudnościami w jej rozpoznaniu oraz ograniczonymi możliwościami diagnostycznymi. Ocenę seroepidemiologiczną mogą ułatwić dokładne, specyficzne dla danego typu HSV testy ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), które stają się coraz bardziej powszechne.

Nawracające objawy opryszczki narządów płciowych bywają przyczyną silnego dyskomfortu, psychicznego stresu i stygmatyzacji społecznej. Czynniki te mogą mieć istotny wpływ na jakość życia i relacje seksualne.

Do góry