Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam do zapoznania się z nowym, wiosennym wydaniem „Kardiologii po Dyplomie”. W bieżącym numerze szczególnie dużo miejsca poświęcamy arytmologii.
Polecam opisy przypadków zaburzeń rytmu serca przygotowane przez dr. hab. Krzysztofa Szydłę ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, opis przypadku pacjenta z zespołem Brugadów dr Olgi Kruszelnickiej i wsp. z Collegium Medicum w Krakowie oraz artykuł lek. Agnieszki Liberskiej i dr. hab. Oskara Kowalskiego ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu o bezobjawowym zespole preekscytacji.
Z kolei dr Wojciech Wróbel z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach jak co roku przygotował dla Państwa quiz na kanwie obowiązujących wytycznych ESC.
Podczas badań diagnostycznych i przezskórnych zabiegów wykonywanych z dostępu przez tętnicę udową nierzadko zdarzają się jatrogenne urazy. O konsekwencjach tych urazów i sposobach ich leczenia pisze chirurg dr hab. Mirosław Dziekiewicz z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Aktualne skale kalkulacji ryzyka sercowo-naczyniowego oraz znaczenie oceny biomarkerów i zastosowanie nieinwazyjnych technik obrazowych omawiają dr Ewa Podolecka, dr hab. Piotr Jankowski i dr hab. Krystyna Kozakiewicz z ośrodków w Katowicach i Krakowie. Mechaniczne wspomaganie krążenia to ważny element leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca. Autorzy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (lek. Małgorzata Greif, doktor Łukasz Pyka oraz dr hab. Jerzy Pacholewicz, prof. Mariusz Gąsior i prof. Marian Zembala), ośrodka o dużym doświadczeniu w stosowaniu tej metody, wymieniają wskazania, przeciwwskazania oraz możliwe powikłania terapii.
Skuteczność leczenia dyslipidemii, a przede wszystkim realizacja celów terapeutycznych, są niewystarczające. Cenne wskazówki na ten temat znajdziemy w artykule dr Jowity Szeligowskiej, doktora Marcina Wełnickiego i prof. Artura Mamcarza z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kolejnych artykułach zamieszczono praktyczne informacje o kardiotoksyczności radio- i chemioterapii (dr Beata Jagielska i wsp. z Centrum Onkologii i Instytutu Kardiologii w Warszawie), o znaczeniu testów obciążeniowych w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową (prof. Katarzyna Mizia-Stec i wsp. ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) oraz o powikłaniach elektroterapii (dr hab. Anna Polewczyk i wsp. z ośrodków w Kielcach i Lublinie). Niezawodnie dr hab. Mirosław Kowalski zaprasza Państwa do „Echoporady” i „Echoszarady”.

Do góry