Dermatologia
Postać klasyczna mięsaka Kaposiego u 86-letniej pacjentki z zaburzeniami krążenia limfatycznego
Lek. Patrycja Lemiesz, dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska, dr hab. med. Hanna Myśliwiec, lek. Agata Piłaszewicz-Puza, prof. dr hab. med. Iwona Flisiak
Mięsak Kaposiego (Kaposi sarcoma, KS) należy do niskozróżnicowanych nowotworów pochodzenia naczyniowego. Patogeneza KS pozostaje nie do końca wyjaśniona, związana jest jednak z zakażeniem ludzkim wirusem opryszczki typu 8 (HHV8).

Opis przypadku

Postać klasyczna mięsaka Kaposiego u 86-letniej pacjentki z zaburzeniami krążenia limfatycznego

Lek. Patrycja Lemiesz1

Dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska1

Dr hab. med. Hanna Myśliwiec1

Lek. Agata Piłaszewicz-Puza2

Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak1

1Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Białymstoku

2Zakład Patomorfologii Lekarskiej UM w Białymstoku

Adres do korespondencji: Lek. Patrycja Lemiesz, Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, tel. 085 740 95 72, faks 085 7409406, e-mail: patrycjadrozd89@gmail.com

Small patrycja lemiesz opt

Lek. Patrycja Lemiesz

Small szterling jaworowska opt

Dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska

Small hanna mysliwiec opt

Dr hab. med. Hanna Myśliwiec

Small agata pilaszewicz puza opt

Lek. Agata Piłaszewicz-Puza

Small iwona flisiak opt

Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak

Mięsak Kaposiego (Kaposi sarcoma, KS) należy do niskozróżnicowanych nowotworów pochodzenia naczyniowego. Patogeneza KS pozostaje nie do końca wyjaśniona, związana jest jednak z zakażeniem ludzkim wirusem opryszczki typu 8 (HHV8). Zmiany skórne mają charakter purpurowych, sinoczerwonych lub brązowoczarnych plam, grudek i guzków ze skłonnością do krwawienia i owrzodzeń, najczęściej zlokalizowanych w obrębie skóry kończyn dolnych.

Przedstawiamy przypadek 86-letniej chorej z towarzyszącymi zaburzeniami krążenia limfatycznego, u której na podstawie obrazu klinicznego i badania histopatologicznego rozpoznano mięsaka Kaposiego. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono postacie kliniczne, częstotliwość występowania, patogenezę, rozpoznanie różnicowe i leczenie tej choroby.

Mięsak Kaposiego (Kaposi sarcoma, KS) należy do niskozróżnicowanych nowotworów wywodzących się z komórek limfatycznych śródbłonka naczyń. Jego występowanie jest związane z zakażeniem ludzkim herpeswirusem typu 8 (Kaposi sarcoma herpesvirus/human herpesvirus 8 – KSHV/HHV8).[1] Sama obecność wirusa HHV-8 nie jest wystarczająca do rozwoju nowotworu. Istotną rolę w patogenezie choroby jako kokarcynogeny odgrywają także czynniki genetyczne, środowiskowe, immunologiczne, przyjmowane leki czy zaburzenia krążenia limfatycznego.[2] Zmiany skórne mają charakter purpurowych, sinoczerwonych lub brązowoczarnych plam, grudek i guzków, skłonnych do krwawienia i owrzodzeń. Najczęściej lokalizują się w obrębie skóry i błon śluzowych, ale mogą także zajmować przewód pokarmowy i węzły chłonne.[3] Wśród manifestacji epidemiologiczno-klinicznych wyróżniamy cztery postacie KS:

  • klasyczna – typowo występująca wśród starszych Żydów płci męskiej lub europejskich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego,
  • endemiczna – stanowi jeden z najczęstszych nowotworów u mieszkańców Afryki Równikowej,
  • jatrogenna – związana z immunosupresją, najczęściej u pacjentów po przeszczepieniach narządów miąższowych,
  • epidemiczna – obserwowana u osób z zespołem nabytego upośledzenia odporności (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS).[4]


Ostatnio postuluje się uznanie piątego wariantu choroby – nieepidemicznego KS pod względem klinicznym przypominającego postać klasyczną, jednak występującego u mężczyzn homoseksualnych (men who have sex with men – MSM), bez infekcji HIV i innych deficytów odporności.[3]

Opis przypadku

86-letnia pacjentka pochodzenia polskiego z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego leczonego preparatami nebiwololu, torasemidu i perindoprilu, w stanie ogólnym dobrym została przyjęta do Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB z powodu utrzymujących się od około czterech miesięcy zmian skórnych zlokalizowanych w obrębie lewej kończyny dolnej oraz obrzęków obu kończyn dolnych. Przy przyjęciu badaniem dermatologicznym stwierdzono w obrębie lewego podudzia i stopy liczne, dobrze odgraniczone od otoczenia sinofioletowe i purpurowe guzki średnicy kilku milimetrów o wzmożonej spoistości (ryc. 1). Pierwszym objawem klinicznym był pojedynczy ciemnopurpurowy guzek na rumieniowym podłożu średnicy ok. 1 cm, początkowo pokryty strupem (ryc. 2). Badanie dermoskopowe guzka wykazało szaroczerwone zabarwienie, obszary ze wzorem tęczy oraz łuszczącą się powierzchnią (ryc. 3). Poza tym stwierdzono ciastowate obrzęki obu podudzi. W obrębie węzłów chłonnych dostępnych w badaniu przedmiotowym nie wykazano limfadenopatii.

Small 01 opt

Ryc. 1. Liczne purpurowe i sinoczerwone grudki oraz guzki mięsaka Kaposiego w obrębie podudzia lewego.

Small 02 opt

Ryc. 2. Pierwsza zmiana o charakterze ciemnopurpurowego guzka na rumieniowym podłożu średnicy ok. 1 cm.

Small 03 opt

Ryc. 3. Dermoskopowy obraz postaci guzkowej mięsaka Kaposiego przedstawiający bezstrukturalne szarawoniebieskie i czerwone obszary, wzorzec tęczy oraz złuszczanie na powierzchni zmiany (powiększenie x 10).

W badaniach laboratoryjnych z odchyleń stwierdzono podwyższone wartości parametrów stanu zapalnego oraz nieznacznie zwiększoną aktywność dehydrogenazy mleczanowej. Ze względu na brak przesłanek klinicznych i brak zgody pacjentki odstąpiono od badania w kierunku obecności HIV. Wykonane USG Doppler żył głębokich kończyn dolnych wykluczyło zakrzepicę. W tomografii komputerowej lewej kończyny dolnej wykazano znaczny wysięk w jamie stawu kolanowego oraz obrzęk chłonny podudzia, z płynem zlokalizowanym głównie nadpowięziowo. Przeprowadzone badania obrazowe: RTG klatki piersiowej oraz ultrasonografia jamy brzusznej, nie wykazały obecności zmian ogniskowych. Na podstawie badania histopatologicznego jednej ze zmian skórnych przedstawiającego liczne figury podziałów mitotycznych, w tym atypowe (ryc. 4) i dodatniego barwienia immunohistochemicznego na czynniki VIII, CD31 (ryc. 5) i CD34 (ryc. 6) rozpoznano guzkową postać mięsaka Kaposiego (nodular-stage Kaposi sarcoma). W związku z dużą aktywnością mitotyczną (Ki67 w 40 proc. komórek) nie można było wykluczyć postaci agresywnej lub transformacji do mięsaka naczyniowego (angiosarcoma). Chorą skierowano na dalsze leczenie w Centrum Onkologii.

Small 04 opt

Ryc. 4. Obraz histopatologiczny guzka mięsaka Kaposiego. Liczne figury podziałów mitotycznych, w tym atypowe (barwienie: H-E, obiektyw powiększenie x 40).

Small 05 opt

Ryc. 5. Widoczne markery komórek śródbłonka CD31 (obiektyw powiększenie x 10, barwienie immunohistochemiczne).

Small 06 opt

Ryc. 6. Widoczne markery komórek śródbłonka CD34 (obiektyw powiększenie x 10, barwienie immunohistochemiczne).

Artykuł ukazał się

Okladka

Czasopismo

Dermatologia po Dyplomie

Zaprenumeruj

Prenumerata

Stany Nagłe po Dyplomie

Nr 01 (styczeń) / 2023

Nowe publikacje

Książka

Stany nagłe niemedyczne

19,90 zł

Wideo


EKG w stanach nagłych – zaskakujące przypadki
Ostra duszność - różnicowanie i pierwsze kroki
Zawał serca czy zator tętnicy płucnej?
Zobacz więcej wideo na MedVOD

Polecane artykuły