Atlas EKG. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Atlas EKG. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Redaktor naukowy:
Mariusz Pytkowski
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
miękka
Objętość:
320
Wymiary:
193x127mm
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  Wraz z upowszechnieniem dostępu do urządzeń, ich technologicznym udoskonaleniem oraz uproszczeniem zabiegów rośnie liczba chorych z wszczepionymi układami do elektroterapii serca.

  Populacja pacjentów leczonych wszczepieniem stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora lub układów do stymulacji resynchronizującej systematycznie się zwiększa i prawdopodobnie trend ten utrzyma się w kolejnych latach, powodując, że specjaliści z zakresu elektroterapii nie będą w stanie zajmować się samodzielnie tak liczną grupą chorych.

  W tej sytuacji każdy lekarz powinien posiąść umiejętność interpretacji zapisu krzywej EKG u chorego po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii.

  Korzyści dla czytelnika:

   Znajomość zasad działania stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń wszczepialnych z funkcją stymulacji resynchronizującej serca
   Umiejętność interpretacji zapisu EKG u chorych ze stymulacją serca
   Znajomość funkcji stymulatora, co pozwala na odróżnienie jego prawidłowego działania od różnego typu zaburzeń pracy
   Umiejętność odniesienia zapisu EKG powierzchniowego do zapisów wewnątrzsercowych i wyjaśnienie zależności obu zapisów
   Umiejętność interpretacji niedokrwienia i zawału u chorego ze stymulacją stałą serca

 • Spis treści

  Część I. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

  Podstawowe pojęcia dotyczące stymulacji stałej serca

  Typy i kody stymulacji stałej serca

  Indeks podstawowych skrótów i pojęć

  Przykłady EKG

  1. Stymulacja jednobiegunowa i dwubiegunowa

  2. Stymulacja jednojamowa

  3. Stymulacja dwujamowa

  4. Dodatkowe funkcje stymulatorów

  5. EKG u chorych ze stymulacją stałą serca w aspekcie niedokrwienia i zawału serca

  6. Przykłady trudnych w interpretacji elektrokardiogramów pacjentów leczonych stymulacją stałą serca

  7. Lokalizacja elektrody w prawej komorze u chorych ze stymulatorem

  Część II. Elektrokardiogram i wewnątrzsercowa rejestracja aktywności serca u chorych z organiczną chorobą serca i ICD

  Znaczenie elektrokardiogramu powierzchniowego oraz elektrogramu wewnątrzsercowego u chorego z ICD

  EKG powierzchniowe i zapis wewnątrzsercowy (IEGM) u chorego z kardiomiopatią przerostową

  Najczęstsze problemy kliniczne u chorego z wszczepionym urządzeniem posiadającym funkcję terapii wysokoenergetycznej

  Uszkodzenie elektrody przedsionkowej ICD

  Uszkodzenie elektrody komorowej ICD

  Uszkodzenie obu elektrod ICD DR w obrazie IEGM prawidłowo rozpoznane za pomocą algorytmu SECURESENSE

  Sterowanie załamkiem T jako potencjalna przyczyna nieadekwatnych interwencji

  Wpływ pola elektromagnetycznego (EMI) na zapis wewnątrzsercowy (IEGM)

  Tachyarytmie przedsionkowe

  Tachyarytmie komorowe

  Kwalifikacja do wszczepienia urządzenia z funkcją resynchronizacji pracy komór serca (CRTP i CRTD)

  Prawidłowa stymulacja dwukomorowa resynchronizująca 

  Nieprawidłowa praca resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

  Wpływ arytmii na funkcję resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

Wraz z upowszechnieniem dostępu do urządzeń, ich technologicznym udoskonaleniem oraz uproszczeniem zabiegów rośnie liczba chorych z wszczepionymi układami do elektroterapii serca.

Populacja pacjentów leczonych wszczepieniem stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora lub układów do stymulacji resynchronizującej systematycznie się zwiększa i prawdopodobnie trend ten utrzyma się w kolejnych latach, powodując, że specjaliści z zakresu elektroterapii nie będą w stanie zajmować się samodzielnie tak liczną grupą chorych.

W tej sytuacji każdy lekarz powinien posiąść umiejętność interpretacji zapisu krzywej EKG u chorego po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii.

Korzyści dla czytelnika:

 Znajomość zasad działania stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń wszczepialnych z funkcją stymulacji resynchronizującej serca
 Umiejętność interpretacji zapisu EKG u chorych ze stymulacją serca
 Znajomość funkcji stymulatora, co pozwala na odróżnienie jego prawidłowego działania od różnego typu zaburzeń pracy
 Umiejętność odniesienia zapisu EKG powierzchniowego do zapisów wewnątrzsercowych i wyjaśnienie zależności obu zapisów
 Umiejętność interpretacji niedokrwienia i zawału u chorego ze stymulacją stałą serca

Część I. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Podstawowe pojęcia dotyczące stymulacji stałej serca

Typy i kody stymulacji stałej serca

Indeks podstawowych skrótów i pojęć

Przykłady EKG

1. Stymulacja jednobiegunowa i dwubiegunowa

2. Stymulacja jednojamowa

3. Stymulacja dwujamowa

4. Dodatkowe funkcje stymulatorów

5. EKG u chorych ze stymulacją stałą serca w aspekcie niedokrwienia i zawału serca

6. Przykłady trudnych w interpretacji elektrokardiogramów pacjentów leczonych stymulacją stałą serca

7. Lokalizacja elektrody w prawej komorze u chorych ze stymulatorem

Część II. Elektrokardiogram i wewnątrzsercowa rejestracja aktywności serca u chorych z organiczną chorobą serca i ICD

Znaczenie elektrokardiogramu powierzchniowego oraz elektrogramu wewnątrzsercowego u chorego z ICD

EKG powierzchniowe i zapis wewnątrzsercowy (IEGM) u chorego z kardiomiopatią przerostową

Najczęstsze problemy kliniczne u chorego z wszczepionym urządzeniem posiadającym funkcję terapii wysokoenergetycznej

Uszkodzenie elektrody przedsionkowej ICD

Uszkodzenie elektrody komorowej ICD

Uszkodzenie obu elektrod ICD DR w obrazie IEGM prawidłowo rozpoznane za pomocą algorytmu SECURESENSE

Sterowanie załamkiem T jako potencjalna przyczyna nieadekwatnych interwencji

Wpływ pola elektromagnetycznego (EMI) na zapis wewnątrzsercowy (IEGM)

Tachyarytmie przedsionkowe

Tachyarytmie komorowe

Kwalifikacja do wszczepienia urządzenia z funkcją resynchronizacji pracy komór serca (CRTP i CRTD)

Prawidłowa stymulacja dwukomorowa resynchronizująca 

Nieprawidłowa praca resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

Wpływ arytmii na funkcję resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

Atlas EKG. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

69,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: