Atlas EKG. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Atlas EKG. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Cena: 69,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 99,00 zł

pod redakcją:
Mariusza Pytkowskiego

Oprawa: miękka
Objętość: 320 str.
Wymiary: 193x127 mm

Wraz z upowszechnieniem dostępu do urządzeń, ich technologicznym udoskonaleniem oraz uproszczeniem zabiegów rośnie liczba chorych z wszczepionymi układami do elektroterapii serca.

Populacja pacjentów leczonych wszczepieniem stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora lub układów do stymulacji resynchronizującej systematycznie się zwiększa i prawdopodobnie trend ten utrzyma się w kolejnych latach, powodując, że specjaliści z zakresu elektroterapii nie będą w stanie zajmować się samodzielnie tak liczną grupą chorych.

W tej sytuacji każdy lekarz powinien posiąść umiejętność interpretacji zapisu krzywej EKG u chorego po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii.

Korzyści dla czytelnika:

 Znajomość zasad działania stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń wszczepialnych z funkcją stymulacji resynchronizującej serca
 Umiejętność interpretacji zapisu EKG u chorych ze stymulacją serca
 Znajomość funkcji stymulatora, co pozwala na odróżnienie jego prawidłowego działania od różnego typu zaburzeń pracy
 Umiejętność odniesienia zapisu EKG powierzchniowego do zapisów wewnątrzsercowych i wyjaśnienie zależności obu zapisów
 Umiejętność interpretacji niedokrwienia i zawału u chorego ze stymulacją stałą serca

Część I. Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca

Podstawowe pojęcia dotyczące stymulacji stałej serca

Typy i kody stymulacji stałej serca

Indeks podstawowych skrótów i pojęć

Przykłady EKG

1. Stymulacja jednobiegunowa i dwubiegunowa

2. Stymulacja jednojamowa

3. Stymulacja dwujamowa

4. Dodatkowe funkcje stymulatorów

5. EKG u chorych ze stymulacją stałą serca w aspekcie niedokrwienia i zawału serca

6. Przykłady trudnych w interpretacji elektrokardiogramów pacjentów leczonych stymulacją stałą serca

7. Lokalizacja elektrody w prawej komorze u chorych ze stymulatorem

Część II. Elektrokardiogram i wewnątrzsercowa rejestracja aktywności serca u chorych z organiczną chorobą serca i ICD

Znaczenie elektrokardiogramu powierzchniowego oraz elektrogramu wewnątrzsercowego u chorego z ICD

EKG powierzchniowe i zapis wewnątrzsercowy (IEGM) u chorego z kardiomiopatią przerostową

Najczęstsze problemy kliniczne u chorego z wszczepionym urządzeniem posiadającym funkcję terapii wysokoenergetycznej

Uszkodzenie elektrody przedsionkowej ICD

Uszkodzenie elektrody komorowej ICD

Uszkodzenie obu elektrod ICD DR w obrazie IEGM prawidłowo rozpoznane za pomocą algorytmu SECURESENSE

Sterowanie załamkiem T jako potencjalna przyczyna nieadekwatnych interwencji

Wpływ pola elektromagnetycznego (EMI) na zapis wewnątrzsercowy (IEGM)

Tachyarytmie przedsionkowe

Tachyarytmie komorowe

Kwalifikacja do wszczepienia urządzenia z funkcją resynchronizacji pracy komór serca (CRTP i CRTD)

Prawidłowa stymulacja dwukomorowa resynchronizująca 

Nieprawidłowa praca resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

Wpływ arytmii na funkcję resynchronizującego układu do stymulacji dwukomorowej

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty