Stany nagłe. Geriatria

Stany nagłe. Geriatria

Cena: 119,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 149,00 zł

pod redakcją naukową:
Katarzyny Broczek i Krzysztofa Jankowskiego

Oprawa: miękka
Objętość: 476 str.
Wymiary: 127x193 mm

Książka jest poświęcona stanom nagłym w geriatrii. Autorzy – wybitni specjaliści – kładą nacisk na odrębności diagnostyki i leczenia osób w podeszłym wieku.

Publikacja jest szczególnie przydatna dla:
✔ lekarzy pracujących w szpitalnych izbach przyjęć,
✔ na szpitalnych oddziałach ratunkowych,
✔ w poradniach lekarskich i placówkach nocnej pomocy lekarskiej.

Czytelnicy znajdą w niej zagadnienia:
✔ chorób wewnętrznych,
✔ specjalności zabiegowych (chirurgii, ortopedii, neurochirurgii),
✔ okulistyki
✔ farmakologii.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały poświęcone stanom nagłym w pschychogeriatrii, które zostały opracowane bardzo szczegółowo i stanowią niespotykane w polskiej literaturze medycznej kompendium wiedzy

Pacjenci w zaawansowanej starości chorują w sposób bardziej skomplikowany niż młodsi, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest odwrotnie. Potrzeba wiedzy, uważności i krytycznej analizy, aby w sytuacji nagłej zlecić nie za mało i nie za dużo badań i wyważyć między obserwacją a aktywnym leczeniem

• Nagłe pogorszenie sprawności starszej osoby
Elżbieta Kozak-Szkopek

• Wybrane zaburzenia wodno-elektrolitowe
Katarzyna Broczek

• Hiperglikemia i hipoglikemia
Janina Kokoszka-Paszkot

• Omdlenia
Łukasz Jankowski

• Zaburzenia rytmu serca
Magdalena Koczaj-Bremer, Krzysztof Jankowski

• Zaburzenia przewodzenia – bradyarytmie
Magdalena Koczaj-Bremer, Krzysztof Jankowski

• Ostra niewydolność serca
Anna Lipińska

• Zatorowość płucna
Krzysztof Jankowski

• Nagłe zaniewidzenie – punkt widzenia angiologa
Magdalena Koczaj-Bremer, Krzysztof Jankowski

• Przyczyny nagłej utraty wzroku w przebiegu chorób naczyniowych – punkt widzenia okulisty
Joanna Brydak-Godowska, Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

• Urazy narządu wzroku
Joanna Ciszewska, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Nestor Nestoros, Dariusz Kęcik

• Inne zaburzenia widzenia
Joanna Ciszewska, Joanna Brydak- Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

• Ostra niewydolność oddechowa i zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddechowej
Jacek Nasiłowski

• Ostra niewydolność nerek (w tym nałożona na przewlekłą chorobę nerek)
Jerzy Chudek

• Ostre zatrzymanie moczu
Krzysztof Pych, Igal Mor

• Zawroty głowy o nagłym początku – punkt widzenia neurologa
Izabela Domitrz

• Zawroty głowy o nagłym początku – punkt widzenia otolaryngologa
Marzena Kubiczek-Jagielska

• Skazy krwotoczne u starszych osób
Maria Podolak-Dawidziak

• Krwawienie z nosa – problem internistyczny i geriatryczny
Małgorzata Kupisz-Urbańska

• Krwiak podtwardówkowy
Piotr Bojarski

• Krwawienie z przewodu pokarmowego
Andrzej Chaber

• Ostry brzuch – zapalenie otrzewnej
Andrzej Chaber

• Niedrożność jelit
Andrzej Chaber

• Ostre zapalenie trzustki
Andrzej Chaber

• Perforacja przewodu pokarmowego
Andrzej Chaber

• Powikłania choroby uchyłkowej jelita grubego
Andrzej Chaber

• Ostre zespoły bólowe stawów
Maria Majdan

• Złamania końca bliższego kości udowej: złamanie szyjki kości udowej
Katarzyna Kozyra, Daniel Kowalski

• Postępowanie w złamaniach krętarzowych
Piotr Tederko, Marek Krasuski

• Postępowanie w złamaniach kręgosłupa u starszych osób
Marek Krasuski, Piotr Tederko

• Nagle pojawiające się zmiany skórne
Beata Jakubowska

• Zatrucia lekami
Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

• Alkoholowe zespoły abstynencyjne (AZA)
Bogusław Habrat

• Benzodiazepinowy zespół abstynencyjny
Anna Basińska-Szafrańska

• Pobudzenie u starszej osoby
Agnieszka Borzym, Grzegorz Michalak

• Majaczenie u osób w podeszłym wieku
Beata Kijanowska-Haładyna

• Przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego i znieczulenia w trybie pilnym
Magdalena Gronkiewicz

• Podsumowanie
Katarzyna Broczek

   Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników książkę o stanach nagłych w geriatrii. Zdarza się, że pacjenci w starszym wieku zadziwiają dobrym stanem sprawności funkcjonalnej mimo wielu współistniejących problemów zdrowotnych, lecz – co najmniej tak samo często – powodem zdziwienia może być gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia starszej osoby z powodu błahej, wydawałoby się, sytuacji: zakażenia, upadku bez urazu, zmiany otoczenia, odstępstwa od rutyny przyjmowania płynów i posiłków.
   I właśnie to zdziwienie, a nawet zadziwienie, jest najważniejsze, gdyż staje się zaczynem myślenia o poszukiwaniu przyczyn i możliwych rozwiązań. Najbardziej niebezpieczne jest stereotypowe podejście do starszych osób, polegające m.in. na uznawaniu za naturalne, że stan pacjenta jest ciężki, że starszy pacjent nie chodzi, że trudno nawiązać z nim logiczny kontakt. Kiedy się nie dziwimy, nie przychodzi nam do głowy, by zapytać rodzinę lub opiekunów pacjenta o to, co robił wczoraj. A szkoda! Wtedy mogłoby się okazać, że poprzedniego dnia ten sam człowiek był na koncercie w filharmonii lub na spotkaniu towarzyskim. To dopiero byłoby zadziwiające!
   Szpitalne izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe, poradnie lekarskie i placówki nocnej pomocy lekarskiej są przestrzenią szybkiego diagnozowania i różnicowania oraz podejmowania brzemiennych w skutki decyzji o sposobie leczenia. U osób w zaawansowanym wieku starszym standardowe algorytmy postępowania nie zawsze są przydatne. Nakładające się na siebie objawy różnych chorób, zaburzenia świadomości towarzyszące chorobom somatycznym i działania niepożądane leków współistniejące z zaburzeniami wewnętrznej równowagi organizmu obiektywnie utrudniają ocenę stanu pacjenta w starszym wieku. Pacjenci w zaawansowanej starości chorują w sposób bardziej skomplikowany niż młodsi, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest odwrotnie. Potrzeba wiedzy, uważności i krytycznej analizy, aby w sytuacji nagłej zlecić nie za mało i nie za dużo badań i wyważyć między obserwacją a aktywnym leczeniem. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest jednak bezcenne.
   Takie właśnie doświadczenie jest cechą Autorów niniejszej książki. Zespół redakcyjny zwrócił się do specjalistów wielu dziedzin z prośbą o przedstawienie praktycznych aspektów stanów nagłych w starszym wieku. Dziękujemy wszystkim Autorom za podjęcie tego wyzwania i przygotowanie trzydziestu siedmiu rozdziałów mających służyć Czytelnikom jako wsparcie w leczeniu ciężko chorych starszych ludzi. W opracowaniu pominęliśmy te zagadnienia, które zostały opisane w odrębnych wytycznych i są przedmiotem standardowego postępowania w trybie nagłym, np. zawał serca lub udar mózgu. Uwzględniliśmy zagadnienia z poszczególnych dziedzin chorób wewnętrznych, specjalności zabiegowych (chirurgii, ortopedii, neurochirurgii), okulistyki i farmakologii. Wiele uwagi poświęciliśmy stanom nagłym w psychogeriatrii (majaczenie, pobudzenie, zespoły odstawienne), które zostały opracowane bardzo szczegółowo i w naszej opinii stanowią niespotykane w polskiej literaturze medycznej kompendium wiedzy.
   Mamy nadzieję, że trud przygotowania tej książki przełoży się na łatwość jej czytania i chęć powracania do niej w przyszłości.

dr n. med. Katarzyna Broczek i dr n. med. Krzysztof Jankowski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty