Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2018

Spis treści

03/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Przypadki ekg
Leki