Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Leki