Ginekologia
Położnictwo: Ryzyko poronienia wczesnej ciąży
Lek. Elżbieta Świeściak
Prawidłowa implantacja wczesnej ciąży wymaga niezaburzonej biosyntezy prostaglandyn. Leki z grupy NLPZ blokując syntezę prostaglandyn, zaburzają proces implantacji. Jednocześnie NLPZ dostępne bez recepty są lekami najczęściej stosowanymi z powodu różnych dolegliwości bólowych.

Nowości

Położnictwo: Ryzyko poronienia wczesnej ciąży

Lek. Elżbieta Świeściak

Przyjmowanie NLPZ zwiększa ryzyko poronienia – jest zależne od dawki i dotyczy głównie kobiet z BMI <25.

Prawidłowa implantacja wczesnej ciąży wymaga niezaburzonej biosyntezy prostaglandyn. Leki z grupy NLPZ blokując syntezę prostaglandyn, zaburzają proces implantacji. Jednocześnie NLPZ dostępne bez recepty są lekami najczęściej stosowanymi z powodu różnych dolegliwości bólowych.

Kobiety współżyjące w celu koncepcji nie powinny przyjmować leków z tej grupy, ponieważ potwierdzono zwiększone ryzyko poronienia wczesnej ciąży, które jest zależne od dawki leku oraz BMI ciężarnej. Powyższe wnioski pochodzą z kohortowego badania prowadzonego w latach 2005-2012 z udziałem 1097 kobiet we wczesnej ciąży (średnie zaawansowanie 39 dni), spośród których 241 przyjmowało tylko NLPZ, 391 uczestniczek tylko paracetamol, a 465 ciężarnych nie przyjmowało żadnego z tych leków.

Badacze zebrali szczegółowe dane dotyczące przyjmowanego leku (nazwa, dawka, częstotliwość i czasokres stosowania) oraz dane dotyczące wywiadu położniczego i ogólnego uczestniczek. Przeprowadzono analizę uwzględniającą wiek, rasę/pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia, stosowanie używek (palenie tytoniu, kofeina w ciąży), incydenty gorączki podczas ciąży, cukrzycę, liczbę przebytych ciąż i poronień, trudności w zajściu w ciążę oraz stosowanie preparatów witaminowych w okresie koncepcji.

Wykazano statystycznie znamienny wzrost ryzyka poronienia wczesnej ciąży w związku z przyjmowaniem NLPZ w okresie okołokoncepcyjnym. Ponadto stwierdzono, że ryzyko to jest zależne od dawki leku i dotyczy głównie kobiet z BMI <25. Jednocześnie nie wykazano nasilonego ryzyka poronienia u kobiet z BMI ≥25, których otyłość stymuluje biosyntezę prostaglandyn i w ten sposób osłabia niekorzystny wpływ NLPZ. Zaobserwowana zbieżność między czasem przyjmowania NLPZ (okres okołokoncepcyjny) i zaawansowaniem ciąży w chwili poronienia (tylko wczesne ciąże ok. 7 tyg.) potwierdza negatywny wpływ NLPZ na proces implantacji jako przyczynę straty wczesnej ciąży.

Zaletą pracy jest utworzenie grupy porównawczej z paracetamolem również dostępnym bez recepty, który choć stosowany z podobnych wskazań jak NLPZ, nie wpływa na syntezę prostaglandyn. Autorom pracy nie udało się ocenić badanej zależności względem konkretnego preparatu z grupy NLPZ, gdyż to wymagałoby znacznie większej liczby ciężarnych eksponowanych na NLPZ.

Wyniki cytowanej pracy są dowodami na istnienie związku między przyjmowaniem NLPZ przez kobietę w okresie okołokoncepcyjnym i zwiększonym ryzykiem wczesnego poronienia tej ciąży poniżej 8 tygodnia zaawansowania oraz na nasilenie tego ryzyka na zasadzie dawka – odpowiedź. Nowe wnioski o szczególnym ryzyku poronienia u kobiet z BMI <25 wymagają dalszych badań potwierdzających.

Artykuł ukazał się

Mt 9 2020 okladka

Czasopismo

Medical Tribune

Zaprenumeruj

Prenumerata

Stany Nagłe po Dyplomie

Nr 04 (październik) / 2020

Nowe publikacje

Książka

Stany nagłe niemedyczne

19,90 zł

Wideo


EKG w stanach nagłych – zaskakujące przypadki
Ostra duszność - różnicowanie i pierwsze kroki
Zawał serca czy zator tętnicy płucnej?
Zobacz więcej wideo na MedVOD

Polecane artykuły

Fotolia 85203189 subscription monthly m min

Protokół leczenia zapalenia piersi

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, lek. Monika Żukowska-Rubik

Zapalenie gruczołu piersiowego występuje średnio u 10% karmiących matek, najczęściej w pierwszych tygodniach po porodzie. Prawidłowe i częste przystawianie dziecka do piersi jest zarówno działaniem profilaktycznym, jak i leczeniem.