Od redakcji

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Wiosenny numer Kardiologii po Dyplomie proponuje Państwu solidną porcję wiedzy z zakresu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobie niedokrwiennej serca, elektrodiagnostyki, postępowania w ostrych stanach kardiologicznych i schorzeniach interdyscyplinarnych oraz przegląd najnowszego piśmiennictwa.

W dziale Choroba niedokrwienna serca znajdziemy artykuł dr. Adama Starucha i dr. hab. Jerzego Pręgowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie, który na podstawie aktualnych wytycznych europejskich i amerykańskich towarzystw kardiologicznych przedstawia zasady postępowania diagnostycznego w chorobie wieńcowej, ze szczególnym zaznaczeniem kryteriów kwalifikacyjnych do koronarografii. Autorzy przytaczają dane z piśmiennictwa opisujące wysoki 40-procentowy wskaźnik wykonywanych koronarografii niewykazujących zmian zwężających. Generuje to nierzadko niepotrzebne koszty w systemie ochrony zdrowia. Autorzy odnoszą się do wskazań do koronarografii w szczególnych grupach chorych: z niewydolnością serca, arytmią komorową, przed zabiegami pozasercowymi oraz po rewaskularyzacji wieńcowej.

Od kilku lat niezmiennie gorącym tematem jest kojarzenie terapii przeciwpłytkowej z leczeniem doustnymi antykoagulantami. Wiąże się to z wprowadzeniem do stosowania nowych związków chemicznych z obydwu wymienionych grup leków oraz zmieniających się w tym temacie wytycznych. Zespół autorów kierowanych przez prof. Piotra Pruszczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracował to ważne zagadnienie w sposób bardzo przejrzysty. Polecam artykuł do przeczytania dla każdego kardiologa, internisty i również lekarza rodzinnego.

Nowe możliwości postępowania w ostrej niewydolności serca z użyciem mechanicznego wspomagania krążenia przedstawiają autorzy z Krakowa: dr hab. Jarosław Zalewski i prof. Jadwiga Nessler. Dobrą informacją jest to, że metody te stają się coraz bardziej dostępne w wysokospecjalistycznych ośrodkach kardiologicznych w naszym kraju.

Przeżywalność osób po nagłym zatrzymaniu krążenia zależy zarówno od wczesnej, fachowo udzielonej pomocy w akcji resuscytacyjnej, ale także odpowiedniego specjalistycznego postępowania poresuscytacyjnego. O patofizjologii zmian ustrojowych po NZK oraz o zasadach postępowania terapeutycznego dowiemy się z artykułu dr hab. Łukasza Krzycha i prof. Piotra Knapika ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W obecnym numerze Kardiologii po Dyplomie znajdziemy dużą porcję informacji z zakresu diagnostyki elektrokardiograficznej. Dr hab. Marek Jastrzębski z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej z Krakowa przedstawia bogato ilustrowany zapisami ekg artykuł o występowaniu wstecznego przewodzenia w różnych typach zaburzeń rytmu. Z kolei dr hab. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Katowic prezentuje przypadki ekg z widoczną falą U i omawia jej znaczenie kliniczne.

W dziale Kardiologia interdyscyplinarna z artykułu opracowanego przez dr. Wojciecha Witkiewicza i prof. Edytę Płońską-Gościniak z Kliniki Kardiologii w Szczecinie dowiemy się o powikłaniach nerkowych i reumatologicznych w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia.

Każdy kardiolog, który pracuje i dyżuruje w oddziale kardiologii musiał spotkać się lub spotka się z przypadkami chorych przyjmowanych do szpitala z tzw. burzą elektryczną. Takie powtarzające się wielokrotnie groźne arytmie komorowe mogą wystąpić u chorego z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, który umożliwia tym chorym przeżycie do czasu dotarcia do szpitala. Dr Michał Mazurek z Zabrza przedstawia przypadek chorego z burzą elektryczną serca i omawia zasady postępowania doraźnego przy braku programatora oraz postępowania w ośrodku specjalistycznym.

Innym stanem bezpośredniego zagrożenia życia jest ostra zatorowość płucna. O takim przypadku traktuje artykuł przygotowany przez dr. hab. Macieja Kostrubca i dr Barbarę Lichodziejewską z Warszawy.

Polecam również zapoznanie się z ciekawymi obrazami echokardiograficznymi przygotowanymi przez prof. Mirosława Kowalskiego oraz wybranymi doniesieniami z piśmiennictwa opracowanymi przez dr Martę Załęską-Kocięcką i dr. Piotra Górala.

Do góry