Zawiodła komunikacja, ale PPOZ podpisze aneksy na przyszły rok

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zdecydowało, że przedłuży umowy z NFZ do czerwca 2017 roku. Równocześnie do ministra zdrowia wysłane zostało pismo z prośbą o jak najszybsze uregulowanie kwestii dotyczących programu „Bilans zdrowego człowieka od 30. roku życia”.

Jak już informowaliśmy, PPOZ zapowiedziało, że nie podpisze aneksów umów na przyszły rok, ponieważ prezes NFZ jednostronnie zerwał negocjacje.

Z drugiej strony, jak poinformowała podyplomie.pl Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy NFZ, wszystkie ustalenia, które zapadły podczas spotkań z przedstawicielami organizacji reprezentujących lekarzy POZ, są nadal aktualne.


- Warto podkreślić, że zarządzenie określające warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza m.in.: wzrost stawki kapitacyjnej (za każdego pacjenta) za leczenie osób, które ukończyły 75 lat i za podopiecznych domów pomocy społecznej – w związku z faktem, że ta grupa pacjentów często zgłasza się do lekarzy POZ - oraz wzrost finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia – powiedziała Sylwia Wądrzyk.


Dodatkowe zmiany, które mogą być zaimplementowane do zarządzenia prezesa NFZ po uwzględnieniu ich w przepisach rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to nowe rozwiązania dotyczące poprawy dostępności do świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia; możliwość realizacji i rozliczania w POZ konsultacji specjalistycznych w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy dla osób, u których – w wyniku badania w profilaktyce chorób układu krążenia – stwierdzono wysokie ryzyko lub chorobę sercowo-naczyniową; nowe produkty rozliczeniowe dotyczące konsultacji lekarzy specjalistów (kardiologa i diabetologa).

- Prace nad tymi zmianami będą priorytetowe, z intencją jak najszybszego wprowadzenia ich w życie – dodała Sylwia Wądrzyk.

Andrzej Jacyna, prezes NFZ, przesłał do PPOZ pismo z informacjami na ten temat.

- Pismo, które przesłał prezes NFZ, tłumaczy zaistniałą sytuację. Można tylko zadać pytanie, dlaczego tak późno i dlaczego wcześniej nie została podana informacja w tym zakresie. Uniknęlibyśmy dużego zamieszania – mówi dla podyplomie.pl Bożena Janicka, prezes PPOZ. - Jeżeli faktycznie na przeszkodzie stoi problem prawny dotyczący koszyka gwarantowanego POZ, to piłka jest teraz po stronie ministra zdrowia. Wystosowałam kolejne pismo, tym razem do ministra, z prośbą, żeby jak najszybciej przygotować rozporządzenie, według którego mógłby wejść w życie, być może już od stycznia przyszłego roku, tzw. bilans pacjenta 30+. Na ten moment aneksujemy umowy do czerwca przyszłego roku i czekamy na odpowiedź ministra, co dalej z tym programem – dodaje prezes Janicka.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować