21 lutego 2018
Specjalizacja bliżej domu

Okręgowe izby lekarskie będą mogły nadal realizować kursy w ramach obowiązkowego programu specjalizacyjnego, gwarantując pierwszeństwo zapisu swoim członkom.

Nie ma zgody w temacie płac

Związki zawodowe oprotestowały porozumienie podpisane przez ministra zdrowia z lekarzami.

20 lutego 2018
Ochrona z urzędu

Lekarze mają zyskać status funkcjonariuszy publicznych. To jeden z postulatów rezydentów stawianych podczas protestu, które znalazły się w zapisach porozumienia z resortem zdrowia.

Miało być szybciej, jest dłużej

Zamiast poprawy szybkości diagnozy, kolejki są coraz dłuższe. Czy wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na badania usprawniłoby pracę lekarzy?

19 lutego 2018
Zakaz konkurencji dla rezydenta niezgodny z prawem

Szpital nie może żądać od lekarza skierowanego na specjalizację podpisania umowy o zakazie konkurencji, uzależniając od tego zawarcie umowy o pracę – informuje OIL w Łodzi.

Rezydenci zostają, specjaliści odmawiają

Spada liczba wypowiedzeń klauzuli opt-out składanych przez młodych lekarzy, rośnie natomiast po stronie lekarzy specjalistów.

16 lutego 2018
Recepta bez kontaktu z pacjentem

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty przewiduje możliwość wystawienia recepty na odległość.

Absurdalne prośby w gabinetach POZ

Lekarze rodzinni informują o coraz częstszych wizytach pacjentów z prośbami o wydanie kuriozalnych zaświadczeń.

15 lutego 2018
Uzdrawianie rehabilitacji trwa  

Opieka koordynowana miała usprawnić pracę lekarzy i zwiększyć dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych. Na razie wprowadza niepewność i obawy o dalsze funkcjonowanie tego segmentu ochrony zdrowia.

Podwyżki w zamian za pracę w jednym miejscu

Specjaliści, którzy podpiszą klauzulę wyłączności, będą zarabiać więcej, ale różnica między ich wynagrodzeniem a zarobkami lekarzy rezydentów będzie niewielka.

14 lutego 2018
Trudny powrót do opt-out

Problemy z obsadzeniem dyżurów ma wiele szpitali. Są jednak placówki, którym udaje się wdrożyć rozwiązania zawarte w zapisach porozumienia rezydentów i ministra zdrowia.

Więcej rezydentur w wiosennym rozdaniu

Na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2018 r.) przyznano 47 miejsc więcej w porównaniu z tym samym okresem ub.r.

13 lutego 2018
Na sekretarki medyczne trzeba poczekać

Mają być na każdym oddziale, aby przejąć większość pracy biurowej lekarzy. Jednak nie tak szybko, bo oficjalnie takiego zawodu w Polsce nadal nie ma.

O ochronie zdrowia wspólnym głosem

Po porozumieniu z rezydentami czas na okrągły stół – uważają posłowie Kukiz ’15. O szeroką debatę zabiegają też związkowcy.

12 lutego 2018
Problem z obsadą dyżurów może pozostać

Minister zdrowia wyraził przekonanie, że lekarze powrócą do pracy. Na to, że problem z obsadą dyżurów minął, liczy też NFZ. Czy tak się stanie?