20 lutego 2017
Chcesz stypendium, odpracuj w kraju 

Problem niskich płac młodych lekarzy ma rozwiązać stypendium fundowane, które trzeba będzie odpracować. Nie zlikwiduje to jednak wszystkich przyczyn odpływu kadry medycznej z Polski.

Konsultant geriatryczny zamiast kolejnego oddziału geriatrycznego?

Rząd chce otwierać nowe oddziały geriatryczne, choć nie ma komu na nich pracować.

17 lutego 2017
Premia pomysłem na wyższe wynagrodzenia rezydentów

Zabiegają o poprawę systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w regionach, o lepszy rozkład miejsc rezydenckich w poszczególnych specjalnościach i proponują uruchomienie systemu stypendialnego dla deficytowych specjalności w powiatowych szpitalach. Takie postulaty zostały przekazane podczas spotkania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Łodzi z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem.

16 lutego 2017
Koszty leczenia stomatologicznego dzieci są niedoszacowane

Wycena punktowa leczenia stomatologicznego dzieci musi być wyższa – uważa Naczelna Izba Lekarska.

Ratownik medyczny zamiast lekarza w izbie wytrzeźwień?

Problemu braku lekarzy w izbach wytrzeźwień nie rozwiąże zastępowanie ich ratownikami medycznymi. NRL i eksperci ds. rynku zdrowia wyrażają zdecydowany sprzeciw temu pomysłowi.

15 lutego 2017
Będą ostrzejsze limity przyjęć na studia medyczne?

O liczbie przyjętych na niektóre kierunki, w tym medyczne, miałby decydować minister, uwzględniając potrzeby rynku pracy – wynika z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

LDEK – mniej ściągali, gorzej zdali?

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało, że LDEK w sesji wiosennej 2017 roku zdało 570 osób (845 przystąpiło do egzaminu) – to gorszy wynik w porównaniu z poprzednią sesją.

14 lutego 2017
Polityka rezydentur zmusza młodych do wyboru specjalizacji

Niewielka liczba miejsc rezydenckich w specjalnościach, takich jak anestezjologia, intensywna terapia czy medycyna ratunkowa, to błąd.

NRL proponuje zmianę, która ułatwi lekarzom wyjazd za granicę

NRL postuluje zmianę wzorów świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Proponuje wprowadzenie do treści dokumentów jednoznacznej informacji o wyniku egzaminu oraz o języku, w jakim egzamin był składany.

13 lutego 2017
Fizyk medyczny specjalistą fizyki medycznej, czyli powrót specjalizacji w zawodach okołomedycznych

Osoby, które robiły specjalizację w zawodzie innym niż medyczny i zakończyły ją po 1 lipca 2016 roku, nie mogły przystąpić do egzaminów. Będzie to znów możliwe od 1 marca br.

2017: Opodatkowanie usług medycznych

– W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT rok 2017 obfituje w liczne zmiany w prawie podatkowym. Nie dotyczy to jednak usług medycznych, które dotąd mogły korzystać ze zwolnienia z podatku – zapewnia podyplomie.pl Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

10 lutego 2017
Za rok studia medyczne mogą być płatne

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego jest za płatnymi studiami na kierunkach medycznych. W ocenie branży medycznej to jeszcze pogorszy warunki pracy lekarzy w Polsce.

Rzecznik Praw Dziecka kwestionuje umiejętności lekarzy rodzinnych

Lekarze rodzinni wyrazili sprzeciw wobec wypowiedzi rzecznika praw dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci. Dyskusja się zaostrza.

09 lutego 2017
Łączą siły, by negocjować warunki kontraktów

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uważa, że należy zorganizować grupę Porozumienia Lekarzy Kontraktowych, która stworzy narzędzia, aby negocjować z pracodawcami warunki kontraktów.

08 lutego 2017
Lekarze zostają (czasami) w karetkach

Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana w ratownictwie medycznym będzie mieć łagodniejszy przebieg niż planowano – część lekarzy zostanie w ambulansach.