23 listopada 2017
Dopalacze mają być traktowane jak narkotyki

Dopalacze zostaną zrównane z narkotykami – wynika z opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

MZ kolejny raz chwali się dokonaniami

Wydatki na ochronę zdrowia w 2017 r. zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na podwyżki dla lekarzy.

22 listopada 2017
Lekarze złożą deklaracje o dochodach

Lekarze orzecznicy ZUS, rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS zostają na liście osób, które będą musiały składać oświadczenie majątkowe.

1 mln zł dla lekarzy w trudnej sytuacji finansowej

OZZL ma 1 mln zł na wsparcie lekarzy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wypowiedzenia klauzuli opt-out.

21 listopada 2017
Dobrowolne dyżury bez opt-out niezgodne z prawem

Czy lekarz bez podpisanej klauzuli opt-out może dobrowolnie wziąć większą liczbę dyżurów i przekroczyć normy czasu pracy? Nie – odpowiadają prawnicy.

Krytyczne oceny zmian w ochronie zdrowia

Zmiany wprowadzone w ochronie zdrowia w ciągu dwóch lat rządu PiS zostały ocenione przez związki zrzeszające pracodawców i lekarzy.

20 listopada 2017
OIL w Gdańsku: własne praktyki zamiast kontraktów

Rezygnacja z pracy opartej na kontrakcie i uruchomienie własnych gabinetów lekarskich nadwyręży źle działający system umów kontraktowych – uważają lekarze z OIL w Gdańsku.

MZ liczy, ilu lekarzy wypowiedziało opt-out

Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że nie zbiera wrażliwych danych rezydentów wypowiadających opt-out. Resort sprawdza jedynie liczbę złożonych wypowiedzeń.

17 listopada 2017
Recepty – najpierw zweryfikuj, potem wystaw

Każdorazowe weryfikowanie uprawnień pacjentów do otrzymywania recept refundowanych to obowiązek lekarza.

ORL w Krakowie ostrzega, by nie zatrudniać się w szpitalu w Proszowicach

Ok. 90 proc. lekarzy z tego szpitala złożyło wypowiedzenia. Z powodu braków kadrowych dochodzi tam do poważnych nadużyć. Lekarzom utrudnia się też ukończenie specjalizacji.

16 listopada 2017
Trwają prace nad zmianą przepisów o tajemnicy lekarskiej

Po śmierci pacjenta wgląd rodziny do dokumentacji medycznej za zgodą sądu – przewiduje projekt ustawy sejmowej komisji ds. petycji.

Brak opieki lekarzy w porze nocnej niezgodny z prawem

Brak właściwej obsady w podmiocie leczniczym, która zapewniałaby ciągłość leczenia przez całą dobę, narusza prawa pacjentów.

Stany Nagłe – oto nasze nowe czasopismo specjalistyczne!

Po raz pierwszy stany zagrożenia zdrowia i życia stają się jedynym tematem czasopisma, stąd tytuł „Stany Nagłe po Dyplomie”.

15 listopada 2017
Przesunięcie terminu wystawiania skierowań

Termin zakończenia wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego został przesunięty do 23 listopada.

NRL: Po rezydentach podwyżki dla specjalistów

Za zagwarantowanym wzrostem płac rezydentów w górę powinny pójść wynagrodzenia lekarzy specjalistów – uważa NRL.