28 marca 2017
Wspólna walka lekarzy o lepsze warunki kontraktu

Lekarze kontraktowi zorganizowali grupę, która będzie ich wspierać w walce o wyższe zarobki i pomagać podczas negocjacji warunków umów z dyrektorami placówek medycznych.

MZ wesprze kształcenie psychiatrów

Ministerstwo Zdrowia zapowiada reformę polskiej psychiatrii. Reorganizacja obecnego systemu będzie przeprowadzona m.in. dzięki resortowemu wsparciu kształcenia przed- i podyplomowego.

27 marca 2017
Lepsze leczenie uzależnień ma iść w parze z podwyżką płac lekarzy

Model leczenia uzależnień w Polsce ma być wzbogacony o szerszy dostęp pacjentów do leczenia substytucyjnego. Psychiatrzy zwracają uwagę na to, że jednocześnie należy zmienić sposób, w jaki są wynagradzani specjaliści tej dziedziny rynku zdrowia.

NFZ bezskutecznie szuka dentystów do pracy w nocy

W kolejnym mieście nie będzie nocnej opieki dentystycznej. Stomatolodzy nie zgłaszają się do pracy, bo to się nie opłaca.

24 marca 2017
Większe uprawnienia dla lekarzy bez specjalizacji

Lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli wystawiać zlecenia na wyroby medyczne w ramach świadczeń gwarantowanych.

Unijne wymogi nie wpłyną na pracę polskich transplantologów

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt nowelizacji ustawy transplantacyjnej, dostosowujący ją do wymogów UE. Według MZ zwiększy to bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek. Zdaniem transplantologów w praktyce nic się nie zmieni.

23 marca 2017
Zmiany w zapisach na egzaminy

Od maja tego roku absolwenci kierunków medycznych będą się rejestrować w systemie elektronicznym. Zapisujących się zweryfikują izby lekarskie, które jeszcze nie wiedzą, jak będzie działał ten system.

Telemedycyna się sprawdza, ale nie we wszystkich obszarach 

Nowelizacja ustawy o opiece zdrowotnej sprzed roku otworzyła możliwość udzielania świadczeń medycznych na odległość. Lekarze chwalą to rozwiązanie, z tym że główny nacisk stawiają na komunikację zdalną między sobą. Z pacjentem nadal wolą mieć osobisty kontakt.

22 marca 2017
Zniesienie konkurencji nie poprawi warunków zatrudnienia

Upaństwowienia systemu i podwyżek domagają się ratownicy medyczni zrzeszeni w ośmiu związkach zawodowych. Grożą ogólnopolskim strajkiem, jeśli strona rządowa nie posłucha ich żądań. Zdaniem lekarzy, wyeliminowanie konkurencji nie wpłynie na stabilizację warunków pracy w tym sektorze.

21 marca 2017
Jak minister motywuje do podnoszenia jakości

Jeśli szpital zakwalifikowany do sieci wykona mniej świadczeń, jego ryczałt zostanie obniżony. Zdaniem ministra zdrowia to zmotywuje szpitale do podnoszenia jakości. W ocenie środowiska lekarskiego próba złagodzenia ustawy o sieci szpitali nie przyniesie jednak pożądanych efektów.

Mniej lekarzy stwierdzi śmierć mózgu

O śmierci mózgu będzie orzekać dwóch lekarzy specjalistów, a nie trzech jak obecnie – wynika z nowelizacji, którą poparł Senat.

20 marca 2017
Negatywna ocena zmian w dostępie do dokumentacji medycznej

Senat poparł zmiany ustawy o dostępie do dokumentacji medycznej. Na mocy tej regulacji informację o stanie zdrowia pacjenta i rokowaniach można będzie uzyskać m.in. od pielęgniarki. W ocenie lekarzy jest to niedopuszczalne.

17 marca 2017
LEK w tym roku zdali gorzej, bo zabrakło telefonów?

Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 roku nie zdało 631 osób. To prawie o połowę więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Nie oznacza to jednak, że obniża się poziom przygotowania kadry medycznej – uspokaja Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Sprzeciw wobec zmiany zasady liczenia czasu pracy dentystów

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach opowiada się za zachowaniem proporcjonalności czasu pracy lekarza dentysty do liczby punktów przypisanych na etat. NFZ ma inne zdanie i chce zrezygnować z tej zasady.

16 marca 2017
Kardiolodzy interwencyjni kontra wyceny pediatryczne

Kardiolodzy interwencyjni apelują o stworzenie nowego systemu kalkulacji wycen. Podnoszą, że obecna metodologia może doprowadzić do zapaści ośrodki specjalistyczne w wielu dziedzinach.