Diabetologia po Dyplomie Nr 04 (grudzień) / 2021

170
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Szczepienia w diabetologii
Czynniki ryzyka
Modyfikacja stylu życia
Cukrzyca po przeszczepieniu narządów
Kardiodiabetologia
Edukacja terapeutyczna