Spis treści

02/2018
Aktualności
Felieton
Wywiad z ekspertem
  • Barwy patologiczne retinopatii cukrzycowej Kup dostęp

    O mroczku centralnym, metamorfopsji oraz o tym, co mógłby dać program lekowy w okulistyce, z prof. dr. hab. med. Robertem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie, rozmawia Ryszard Sterczyński

Najnowsze wytyczne
Opis przypadku
Praktyka kliniczna
Charakterystyczne objawy
Farmakoterapia
Dietetyka
Nowości
Dla pacjenta