Spotkajmy się na darmowym kongresie medycznym on-line 'Virtual Medical Summit - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020' już 26-28 maja! Weź udział>


Onkologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2020
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wczesna diagnoza
Wytyczne
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego
Opis przypadku
Moim zdaniem
Prawo