Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Temat numeru
Nowości w praktyce
Noworodek w ambulatorium
Choroby metaboliczne
Dermatologia
Omówmy to na przypadkach
Prawo – dziecinnie proste