Uwierzytelnienie e-zwolnień będzie darmowe

Senat nie wprowadził poprawek do przyjętych przez Sejm zmian w prawie, które – w ocenie ustawodawcy – ułatwiają wystawianie e-zwolnień i od połowy 2018 roku eliminują z obiegu zwolnienia papierowe.

Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zwolnienia są wystawiane w formie elektronicznej od początku 2016 roku.
Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS.
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza; bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze – uzasadniał zmiany resort rodziny i pracy, który opracował nowelizację.
Po wejściu zmian w życie będzie można uwierzytelniać elektroniczne zwolnienia przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS bezpłatnie, co – w ocenie ustawodawcy – będzie prostsze. Na profilu lekarza w ZUS Zakład udostępni dane ubezpieczonych gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.
Czy rzeczywiście będzie to system przyjazny lekarzom? Nie wiadomo. Przypomnijmy, że jeszcze na początku kwietnia lekarze alarmowali, że od półtora roku nie uwzględniono żadnego z wcześniej zgłaszanych przez środowiska medyczne postulatów dotyczących poprawy systemu przygotowanego przez ZUS. W ramach protestu przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia po raz kolejny zaapelowali do lekarzy o niewystawienie e-zwolnień.
Według resortu rodziny i pracy z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy dotąd przestawiło się na formę elektroniczną wystawiania zwolnień mniej niż 3 proc.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować