Dobrowolne dyżury bez opt-out niezgodne z prawem

Czy lekarz bez podpisanej klauzuli opt-out może dobrowolnie wziąć większą liczbę dyżurów i przekroczyć normy czasu pracy? Nie – odpowiadają prawnicy.

Porozumienie Rezydentów OZZL udostępniło opinię biura prawnego, z której wynika, że nawet jeśli lekarz dobrowolnie przekroczy normy pracy bez podpisanej klauzuli opt-out, będzie to niezgodne z prawem.
Radca prawny Magdalena Komar-Komarowska ze spółki Lex Secure zaznacza, że czas pracy lekarza nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym – chyba że wyrazi on pisemnie zgodę na przekroczenie tego czasu. Wobec tego lekarz nie może dobrowolnie wziąć większej liczby dyżurów, niż pozwala na to prawo. Jedyną możliwością przekroczenia przez lekarza przedmiotowego czasu pracy jest podpisanie zgody na świadczenie dodatkowego czasu pracy.
Przepisy wymagają również od pracodawcy zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku przez określony czas. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku uzasadnionym organizacją pracy lekarzowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować