Praca lekarza tak niebezpieczna jak górnika?

13 listopada 2018

Opieka zdrowotna w czołówce branż z największą liczbą wypadków przy pracy.

GUS podał dane na temat liczby poszkodowanych podczas wypadków w pracy w 2017 roku. Opieka zdrowotna znalazła się na początku listy branż, w których odnotowano najwięcej takich zdarzeń, zaraz po przemyśle górniczym i wydobywczym, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji.
Analitycy GUS wykazują, że najczęściej dochodzi do urazów kończyn górnych i dolnych. Jednym z powodów urazów są obciążenia psychiczne i fizyczne pracowników, o czym od dawna alarmuje środowisko lekarskie.
Kolejną przyczyną są też przejawy przemocy fizycznej wobec personelu medycznego. Nad tym problemem pochyliła się m.in. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, przedstawiając wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 794 lekarzy i lekarzy dentystów ze zróżnicowanym stażem pracy. Wynika z niego, że na przestrzeni dwunastu miesięcy dwie trzecie z nich przynajmniej raz doświadczyło osobiście nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Choć najczęściej były to niestosowne komentarze czy pomówienia (na przykład w internecie), zdarzały się też akty fizycznej przemocy.
Terytorialnie najwyższy wskaźnik wypadkowości GUS odnotował w województwach: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najniższy w województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.
Tuż za opieką zdrowotną pod względem wypadkowości plasuje się pomoc społeczna. Najmniej wypadków ma miejsce w dziedzinach informacji i komunikacji oraz pozostałych działalnościach usługowych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować