Który szpital ma najwięcej powikłań?

Monitoring jakości leczenia zacznie się od onkologii.

O kondycji finansowej szpitali, wynikach leczenia oraz najważniejszych inwestycjach mówił w wywiadzie we „Wprost” Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.
Pytany o kłopoty finansowe szpitali, w tym powiatowych, wiceminister wyjaśnił, że ponad 80 proc. zadłużenia wymagalnego generuje 60 spośród 1200 funkcjonujących szpitali, przy czym liczba z roku na rok się zmniejsza. Spada także kwota zadłużenia. W 2005 roku wynosiła 5,1 mld zł, a pod koniec 2018 – 1,8 mld zł.
W najtrudniejszej sytuacji są placówki, które dawno temu wpadły w pętlę zadłużenia z powodu nietrafionych inwestycji, prowadzenia zbyt dużej liczby oddziałów, braku spójnej długoletniej strategii, a także niskiej wyceny wielu procedur, co jednak się zmienia. W 2019 roku kwota na świadczenia zdrowotne została zwiększona o ok. 1,9 mld zł, z czego do szpitali trafiło ok. 1,2 mld zł. W zmienianym planie finansowym NFZ kwota ta jeszcze zwiększy się o ok. 4,1 mld zł, w tym w zakresie leczenia szpitalnego o 2 mld zł. To według wiceministra Gadomskiego wpłynie pozytywnie na sytuację finansową podmiotów leczniczych, w tym szpitali powiatowych.
Wiceminister pytany był także o kontrolę jakości leczenia w poszczególnych szpitalach. – Chciałbym, żeby taki system zaczął funkcjonować. Będziemy to robić ewolucyjnie, zaczynając od onkologii. Chciałbym też, żeby pilotaż sieci onkologicznej zakończył się informacją dla pacjenta, w jakich obszarach szpital się specjalizuje, jaką ma kadrę, jakie certyfikaty jakości, jakie operacje wykonuje i ile – mówił.
Przyznał, że takie dane chciałby udostępnić jeszcze w tym roku. W ramach pilotażu opracowane będą mierniki pokazujące, który szpital jest najlepszy z punktu widzenia jakości, biorąc pod uwagę powikłania, zdarzenia niepożądane, reoperacje. W przyszłości dane dotyczące wyników leczenia w szpitalach mają być udostępniane pacjentom.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować