Farmaceuci będą ingerować w leczenie?

02 września 2019

Porozumienie Zielonogórskie ostrzega przed zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty

Skierowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o zawodzie farmaceuty budzi sprzeciw lekarzy. Przewidziano w nim możliwość wystawiania przez farmaceutów recept kontynuowanych i tworzenia planów lekowych pacjenta.
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w przesłanych do resortu zdrowia uwagach ocenia, że nowe kompetencje farmaceutów będą kolidować z lekarskimi. Co więcej, w projekcie nie przewidziano odpowiedzialności farmaceuty za podejmowane decyzje. Ostateczną odpowiedzialność ponosi lekarz, bo to on będzie odbiorcą planów, zaleceń, celów itp. I będzie miał nadzorcze uprawnienia.
W nadesłanych do ministra zdrowia uwagach lekarze podkreślają, że farmaceuta, według projektu, ma dokonywać przeglądów lekowych i oceniać farmakoterapię, czyli de facto oceniać lekarza i sposób leczenia pacjenta bez posiadania pełni wiedzy o pacjencie i celach które chce osiągnąć lekarz. Jednocześnie pozostaje nierozwiązana metoda przekazywania wyniku takiego przeglądu lekarzowi – pytanie któremu, może wielu lekarzom? Pytań jest więcej, m.in. skąd farmaceuta będzie czerpał wiedzę o stosowanych lekach i przez kogo są one ordynowane, kiedy recepty nadal mogą występować w wersji papierowej?
Porozumienie Zielonogórskie nie zgadza się też, by farmaceuta bez znajomości całokształtu zdrowia pacjenta i celów leczenia określał alternatywne cele terapeutyczne. Jest to ingerencja w terapię prowadzoną przez lekarza, bez jej znajomości i bez ponoszenia odpowiedzialności. Z uwagi na trudność interpretacyjną zapisów przedstawionego projektu, wprowadzenie wielu nowych, niewystępujących w polskim prawie pojęć i świadczeń, Federacja Porozumienie Zielonogórskie odbiera projekt jako jedynie wstęp do dyskusji nad nową rolą farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Deklaruje chęć udziału w dalszych pracach. Natomiast nie zgadza się na wprowadzenie w życie zapisów niekorzystnych dla lekarzy i pacjentów.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować